News

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar
17/11/2023 | BY Dave Vice

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar

Cyhoeddodd Brifysgol Caerdydd ystadegau’n ddiweddar oedd yn dangos fod mwy na thair gwaith y nifer o o bobl sy’n cael…

Read more
Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr
09/06/2023 | BY Dave Vice

Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr

Gall bod yn ofalwr fod yn heriol mewn nifer o ffyrdd, nid yn unig yn ariannol, ond hefyd yn gorfforol…

Read more
Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw
30/05/2023 | BY Dave Vice

Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw

Gallasai pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed gael eu temtio i deimlo anobaith wrth wynebu’r argyfwng costau byw…

Read more
Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad
23/05/2023 | BY Dave Vice

Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad ein Hymgyrch Haf 2023 – ‘Mae’n Amser i Gymryd y Llyw’. Wedi ei lansio…

Read more
Mae Adferiad yn Cefnogi Digwyddiadau Balchder ar Draws Cymru
26/04/2023 | BY Dave Vice

Mae Adferiad yn Cefnogi Digwyddiadau Balchder ar Draws Cymru

Mae Adferiad yn falch i fod yn cyhoeddi digwyddiadau Balchder ar draws Cymru dros yr wythnosau nesaf. Yn ychwanegol i…

Read more
Ymchwil newydd yn dangos bod 75% o’r bobl sy’n profi problemau gamblo methu agor i fyny i’w hanwyliaid
14/04/2023 | BY Dave Vice

Ymchwil newydd yn dangos bod 75% o’r bobl sy’n profi problemau gamblo methu agor i fyny i’w hanwyliaid

Dengys ymchwil newydd bod tri chwarter (75%) o’r rhai hynny sy’n profi problemau gyda gamblo yn teimlo na allent ei…

Read more
Mae Adferiad Recovery yn croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y DU i gynyddu’r gefnogaeth i gyn-filwyr
16/03/2023 | BY Dave Vice

Mae Adferiad Recovery yn croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y DU i gynyddu’r gefnogaeth i gyn-filwyr

Mae Adferiad Recovery, elusen iechyd meddwl a defnydd sylweddau flaenllaw Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y Deyrnas Unedig i…

Read more
Adferiad yn Adrodd ar eu Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn Ebrill 2023
07/03/2023 | BY Dave Vice

Adferiad yn Adrodd ar eu Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn Ebrill 2023

Mae adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn golygu gwneud cyfrifiadau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog…

Read more
Blwyddyn Newydd Dda gan Jo!
16/01/2023 | BY Dave Vice

Blwyddyn Newydd Dda gan Jo!

Dim ond neges fer i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Galwais draw at fy nghyfeillion yn Adferiad Recovery bythefnos…

Read more
Cylch Ofn
30/11/2022 | BY Dave Vice

Cylch Ofn

Rwyf wedi bod yn ymgyrchu ar y Ddeddf Iechyd Meddwl ers blynyddoedd maith, ac un peth sydd ddim i weld…

Read more
Y rhaglen Positive Pathways yn codi ymwybyddiaeth yn iechyd meddwl cyn-filwyr drwy’r ‘Walk of Memorable Honour’
25/10/2022 | BY Dave Vice

Y rhaglen Positive Pathways yn codi ymwybyddiaeth yn iechyd meddwl cyn-filwyr drwy’r ‘Walk of Memorable Honour’

Yn ystod yr haf, cymerodd cyfranogwyr o sefydliadau sy’n cefnogi cyn-filwyr ar draws Cymru ran yn y ‘Walk of Memorable…

Read more
Y Mesur Iechyd Meddwl – Fy Ymateb i
20/10/2022 | BY Dave Vice

Y Mesur Iechyd Meddwl – Fy Ymateb i

Rwyf wedi cyhoeddi fy ymateb i’r Cyd-Bwyllgor ar Ddrafft y Bil Iechyd Meddwl. Gobeithiaf y byddwch yn cytuno fy mod…

Read more