Gwirfoddoli

Gwirfoddolwch gyda ni!

Mae ein gwirfoddolwyr yn chwarae rhan allweddol yn narpariaeth a llwyddiant ein gwasanaethau! Mae bod yn wirfoddolwr yn rhoi cyfle i chi ddysgu sgiliau newydd a datblygu hyder trwy gefnogi gwirfoddolwyr eraill, staff cyflogedig a defnyddwyr gwasanaeth mewn amrywiaeth o rolau.

Gwirfoddoli

Buddion Gwirfoddoli

  • Datblygiad personol
  • Cael sgiliau a phrofiad newydd
  • Gwella rhagolygon cyflogaeth
  • Defnyddio sgiliau presennol
  • Cyfarfod â phobl newydd
  • Cynyddu hyder
  • Mynediad at hyfforddiant
  • Gwella lles emosiynol
Gwirfoddoli

Pam gwirfoddoli gydag Adferiad?

 • Mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn derbyn llawer o bleser drwy ddefnyddio eu sgiliau a’u hamser i helpu eraill.
 • Gall gwirfoddoli gynnig patrwm a strwythur mewn amgylchedd cyfeillgar i’r rhai sy’n dymuno rhoi rhywbeth yn ôl neu lenwi eu hamser yn gynhyrchiol.
 • Gall gwirfoddoli fod yn fuddiol iawn i CV. Gall wella eich proffil personol drwy ddangos ymrwymiad a dymuniad i weithio.
Gwirfoddoli

Hoffech chi gael mwy o wybodaeth?

Am fanylion pellach, cysylltwch ag aelod o’n tîm lleoliad a fydd yn hapus i’ch helpu.

Cysylltwch â ni