Lleoliadau myfyrwyr

Lleoliadau myfyrwyr

Mae Lleoliadau Myfyrwyr Adferiad yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i fyfyrwyr sydd angen ennill profiad gwerthfawr wrth gwblhau eu hastudiaethau.

Lleoliadau myfyrwyr

Mae ein lleoliadau yn amrywio yn dibynnu ar eich lleoliad yng Nghymru a’r gwasanaethau sydd gennym ym mhob ardal. O leoliadau cwnsela, marchnata, gweinyddu, garddio a chyfryngau hyd at nyrsio a gweithwyr adferiad, rydym yn ychwanegu at ein cyfleoedd yn gyson wrth i wasanaethau newydd ddod i’r amlwg.

Lleoliadau myfyrwyr

Diddordeb mewn Lleoliad Myfyrwyr?

Cysylltwch yma i gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

Cysylltwch â ni