Digwyddiadau

Digwyddiadau

Dyma’r digwyddiadau sydd gennym ar y gweill i’w cynnal a’u mynychu. Mae’n gyffrous gallu cyflwyno rhestr o fentrau anhygoel fydd yn lledaenu ymwybyddiaeth ac yn ysbrydoli newid. Mae rhywbeth yma i bawb i gymryd rhan ynddo. Ymunwch â ni wrth i ni ddod at ein gilydd i gefnogi pobl ac i wthio am newid cadarnhaol a mwy o effaith ar fywydau'r rhai sydd mewn angen. Sgroliwch i lawr i archwilio ein calendr digwyddiadau, gan nodi’r cyfleoedd gwych yma i wneud gwahaniaeth. Gadewch i ni greu newid cadarnhaol ac adeiladu dyfodol mwy disglair i'n cymunedau gyda’n gilydd.

Digwyddiadau sydd ar y gweill

Gweld y cyfan

14/05/2023

Balchder Bae Colwyn

Rydym yn gyffrous i fod yn noddi ac yn mynychu Balchder Bae Colwyn, digwyddiad balchder cyntaf erioed y dref, a gynhelir ar Fai 14eg 2023. Bydd Adferiad yn cymryd rhan yn yr orymdaith a bydd gennym stondin digwyddiad ar y diwrnod i bobl ymweld â hi.

Dysgu mwy

05/08/2023

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Byddwn yn mynychu’r Eisteddfod Genedlaethol am yr wythnos gyfan eleni. Dewch draw i’n stondin i ddarganfod beth rydym wedi bod yn ei wneud ar draws y wlad.

Dysgu mwy

18/06/2023

Balchder Cymru (Caerdydd) 

Dysgu mwy

24/07/2023

Sioe Frenhinol Cymru

Dysgu mwy

Explore more