Astudiaethau achos

Astudiaethau achos

Archwiliwch ein casgliad o straeon go iawn gan bobl go iawn. Mae'r astudiaethau achos hyn yn amlygu effaith ein gwaith, sut rydym wedi cefnogi pobl i oresgyn heriau go iawn a chreu newid ystyrlon yn eu bywydau.

Stori Sasha
ASTUDIAETH ACHOS

Stori Sasha

Daeth Sasha allan o adsefydlu (rehab) ym mis Ionawr 2022 ac mae’n siarad am y cymorth ymarferol a gynigir gan…

Darllenwch mwy
Stori Ryan
ASTUDIAETH ACHOS

Stori Ryan

Mynychodd Ryan, 23, ein huned adferiad Parkland Place yn dilyn camddefnydd cocên, anawsterau iechyd meddwl a hwyliau isel ac iselder….

Darllenwch mwy
Stori John
ASTUDIAETH ACHOS

Stori John

Mynychodd John, 65, ein huned adferiad yn Parkland Place, Gogledd Cymru, oherwydd camddefnydd alcohol.  Yn dilyn ei ymddeoliad fel athro…

Darllenwch mwy
Stori Ed
ASTUDIAETH ACHOS

Stori Ed

Mae ein rhaglen Cyfle Cymru yn helpu pobl yr effeithir arnynt gan y camddefnydd o sylweddau a/neu gyflyrau iechyd meddwl…

Darllenwch mwy
Stori Dan
ASTUDIAETH ACHOS

Stori Dan

Daeth Dan i brosiect tai Adferiad wedi iddo dreulio cyfnod hir yn y carchar. Roedd caethiwedd i heroin wedi gwaethygu…

Darllenwch mwy