Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Os ydych yn chwilio am help nad yw'n argyfwng neu os ydych am wybod mwy am y Gwasanaethau a gynigir gennym, ymwelwch â'n Cyfeiriadur Gwasanaeth sy'n rhoi manylion cyswllt uniongyrchol i'n gwasanaethau.

Cysylltwch â ni

Ymholiadau Cyffredinol

Am wybodaeth gyffredinol, gan gynnwys mwy am yr hyn a wnawn, gallwch gysylltu â ni drwy: info@adferiad.org

Cysylltwch â ni

Y Wasg a'r Cyfryngau

Os ydych yn newyddiadurwr gyda ymholiad cyfryngau neu wasg, neu os hoffech siarad â ni ymhellach am ein gwaith polisi ac ymgyrchoedd, gan ddefnyddio ein hymchwil, dod o hyd i astudiaeth achos, neu llefarydd ar gyfer eich stori, cysylltwch â ni ar: press@adferiad.org

Cysylltwch â ni

Adborth a Chwynion

Rydym bob amser yn croesawu adborth am ein gwasanaethau a’r gwaith a wnawn. Yn wahanol, os hoffech gyflwyno cwyn, gallwch wneud hyn drwy gysylltu â ni yma. Gallwch hefyd gysylltu â ni’n uniongyrchol ar: companysecretary@adferiad.org

Cysylltwch â ni

Aelodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich aelodaeth, hoffech gael mwy o wybodaeth am ddod yn aelod neu am sut mae ein haelodau yn cyfrannu at Adferiad, cysylltwch â ni yn: membership@adferiad.org

Cysylltwch â ni

Codiant Arian a Chyfraniadau

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am godi arian ar ein cyfer, neu ffyrdd eraill o gyfrannu at Adferiad, cysylltwch â’n tîm yn: fundraising@adferiad.org

Cysylltwch â ni

Cyfathrebu

Os oes gennych gwestiwn am ddefnyddio ein brand, neu os ydych yn chwilio am ddeunyddiau ar gyfer digwyddiadau, cysylltwch â’n timoedd Cyfathrebu yn: communications@adferiad.org

Cysylltwch â ni

Recriwtio a Gwasanaethau Pobl

Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd bresennol neu hoffech wybod mwy am weithio yn Adferiad, cysylltwch â’n tîm Recriwtio yn: recruitment@adferiad.org. Noder na fyddwn yn gallu derbyn ceisiadau am swyddi drwy e-bost. Ymwelwch â’n tudalen Swyddi Gwag i wneud cais.