Ein Harweinyddiaeth

Ein Harweinyddiaeth

Rydym yn falch o fod yn elusen sy'n cael ei harwain gan aelodau. Mae ein haelodau yn penodi ein bwrdd ymddiriedolwyr, sydd yn gwylio dros y tîm gweithredol. Mae'r strwythur hwn yn sicrhau bod y bobl rydym yn eu cefnogi yn ganolog i'r hyn a wnawn, ledled y sefydliad.

Bwrdd Ymddiriedolwyr

Mae ein hymddiriedolwyr, sy'n gwirfoddoli eu hamser yn haelionus ac yn ddi-dâl, yn chwarae'r rôl werthfawr o fod yn 'ffrind beirniadol' i'n sefydliad. Trwy eu cyfranogiad actif mewn cyfarfodydd bwrdd a phwyllgorau rheolaidd, maent yn ein llywodraethu a’n harwain, gan osod cyfeiriad ac amcanion ein sefydliad. Nid ydynt yn goruchwylio'n unig; maent yn arweinwyr strategol, gan osod ein cyfeiriad a diffinio ein nodau. Mae eu llywodraethu a'u harweiniad craff yn hanfodol o ran siapio dyfodol ein sefydliad.
Clive Wolfendale

Clive Wolfendale

Cadeirydd ymddiriedolwyr

Howard Jones

Howard Jones

Is-gadeirydd ymddiriedolwyr

Simon Green

Simon Green

Trysorydd

Dr. Andrea Davies

Dr. Andrea Davies

Ymddiriedolwr

Cledwyn Williams

Cledwyn Williams

Ymddiriedolwr

Dafydd James

Dafydd James

Ymddiriedolwr

Dean Pulling

Dean Pulling

Ymddiriedolwr

Dr Dyfrig ap Dafydd

Dr Dyfrig ap Dafydd

Ymddiriedolwr

Right Reverend John Davies

Right Reverend John Davies

Ymddiriedolwr

Karen Ozzati

Karen Ozzati

Ymddiriedolwr

Keith Simmonds

Keith Simmonds

Ymddiriedolwr

Maggie Dix

Maggie Dix

Ymddiriedolwr

Mary Sherwood

Mary Sherwood

Ymddiriedolwr

Prof. Richard Owen

Prof. Richard Owen

Ymddiriedolwr

Samina Khan

Samina Khan

Ymddiriedolwr

Reverend Susan Northcott

Reverend Susan Northcott

Ymddiriedolwr

Vicki Evans

Vicki Evans

Ymddiriedolwr

Y Tîm Gweithredol

Mae ein tîm gweithredol yn cynnwys gweithwyr proffesiynol gyda gwybodaeth sylweddol yn eu meysydd, ac yn meddu ar brofiad sylweddol o gefnogi pobl. O dan gyfarwyddyd ein haelodau drwy ymddiriedolwyr a benodir gan y bwrdd, mae'r tîm gweithredol yn cydweithio i arwain ein staff medrus i gyflawni gwasanaethau o ansawdd, gan gefnogi'r bobl sydd fwyaf angen cymorth.
Alun Thomas

Alun Thomas

Prif Weithredwr

Sharon Jones

Sharon Jones

Dirprwy Brif Weithredwr

Sandy Ackers

Sandy Ackers

Cyfarwyddwr Cyllid

Donna Chaves

Donna Chaves

Cyfarwyddwr Effaith ac Arweiniad

Lianne Martynski

Lianne Martynski

Cyfarwyddwr Gweithrediadau (De Cymru)

Naomii Oakley

Naomii Oakley

Cyfarwyddwr Gweithrediadau (Gogledd Cymru)

Kim Ellis

Kim Ellis

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ysbyty, Preswyl a Therapiwtig

Jack Martin

Jack Martin

Cyfarwyddwr Cyswllt (Datblygu Busnes)

Marian Williams

Marian Williams

Ysgrifennydd Cwmni a Chyfarwyddwr Cyswllt (Gwasanaethau Cyflogaeth a Mentora)

Rhiannon Luke

Rhiannon Luke

Cyfarwyddwr Cyswllt (Gofal Cartref)

Tracy Lee

Tracy Lee

Cyfarwyddwr Cyswllt (Ystadegau ac Rheoli Tai)

Archwilio Adferiad