Ymgyrchoedd

Ein hymgyrchoedd

Rydym yn angerddol am yr hyn a wnawn, ac mae effeithio ar newid yn un o'n blaenoriaethau allweddol. Mae ymgyrchu'n bwysig i ni, ac rydym yn ymgynghori'n rheolaidd â'n haelodau i ddarganfod beth maent yn credu y mae angen ei newid fwyaf. Mae'r ymgyrchoedd hyn yn adlewyrchu ein hymrwymiad diflino i eirioli, addysgu, a darparu cefnogaeth lle mae ei hangen. Mae pob ymgyrch yn gyfle i chi gymryd rhan, codi ymwybyddiaeth, a gwneud gwahaniaeth. Darllenwch am ein ymgyrchoedd presennol a bod yn rhan o'r symudiad am newid.

2024 Let’s Get Physical

2024 Let’s Get Physical

Today we’re announcing our 2024 Summer Campaign: Let’s Get Physical! This year’s campaign is all about three essential things: physical health,…

Read more
2023 – Mae’n  amser i  gymryd  y llyw!

2023 – Mae’n amser i gymryd y llyw!

Ymgyrch Costau Byw Adferiad Recovery 2023   Pam yr ymgyrch yma? Mae Adferiad Recovery yn ymateb i’n rhanddeiliaid (cleientiaid, teuluoedd,…

Read more
2022 Dynol o Hyd

2022 Dynol o Hyd

Dynol o Hyd Caethiwed yw’r angen cymhellol i ddefnyddio sylwedd neu i gymryd rhan mewn ymddygiad penodol i’r pwynt lle…

Read more
2021 Siaradwch gydag Adferiad

2021 Siaradwch gydag Adferiad

Wedi’i gefnogi gan fideo gan Michael Sheen   Yn 2021 fe wnaethom ofyn i bobl ddweud eu dweud am Adferiad…

Read more
Blog Jo

Blog Jo

Pwy yw Jo Roberts? Dyma fy hanes i: Rwyf wedi dioddef triniaeth orfodol rai gwaith yn fy mywyd ac rwyf…

Read more