Newyddion

Newyddion

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud. Mae ein hadran newyddion yn ymdrin â phopeth a wnawn ar draws ein holl wasanaethau.

Cadeirydd y Bwrdd Adferiad Recovery yn cael ei sefydlu i’r Orsedd yn Eisteddfod 2022
10/08/2022 | AM Dave Vice

Cadeirydd y Bwrdd Adferiad Recovery yn cael ei sefydlu i’r Orsedd yn Eisteddfod 2022

Hoffem ddweud llongyfarchiadau anferth i Gadeirydd ein Bwrdd, Clive Wolfendale, sydd heddiw (5ed Awst) wedi’i sefydlu i mewn i Orsedd…

Darllenwch mwy
Adferiad Recovery yn ymateb i gynllun Gweinidog Iechyd Cymru i hybu’r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.
10/08/2022 | AM Dave Vice

Adferiad Recovery yn ymateb i gynllun Gweinidog Iechyd Cymru i hybu’r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Adferiad Recovery yn falch iawn o glywed y newyddion diweddar am lansiad cynllun y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan i…

Darllenwch mwy
04/07/2022 | AM Dave Vice

Blog Jo: Mesur Iechyd Meddwl Cymru

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn medru defnyddio’r pwerau sydd eisoes ganddi  Felly, mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio’r…

Darllenwch mwy
17/05/2022 | AM Dave Vice

Blog Jo: Nid yw adferiad yn opsiwn hawdd

Mae angen cefnogi cleifion yn yr ysbyty. Edwch ati i ddarllen adroddiad newydd GIG Cymru Making Days Count – National…

Darllenwch mwy
Cynhadledd  Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!
26/04/2022 | AM Dave Vice

Cynhadledd Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!

Hoffai bawb yn Adferiad Recovery ddiolch o galon i drefnwyr Cynhadledd  Llyfrau Comics  a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol (SCGC) 2022 am…

Darllenwch mwy
29/03/2022 | AM Dave Vice

Adferiad Recovery responds to consultation on the mental health workforce plan for health and social care

Adferiad Recovery has responded to the recent consultation on the mental health workforce plan for health and social care. HEIW…

Darllenwch mwy
25/03/2022 | AM Dave Vice

Blog Jo: Y Sinderela Newydd

Dros y blynyddoedd, mae llawer iawn o ymgyrchwyr fel fi wedi disgrifio iechyd meddwl fel gwasanaeth  “Sinderela” o’i gymharu gyda’r…

Darllenwch mwy
01/03/2022 | AM Dave Vice

Adferiad Recovery yn ymateb i ymchwiliad y Senedd i anghydraddoldebau iechyd meddwl

Mae Adferiad Recovery wedi ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd sydd yn canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd…

Darllenwch mwy
23/02/2022 | AM Dave Vice

Ymestyn rhaglen iechyd meddwl Amser i Newid Cymru am dair blynedd

Heddiw, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn…

Darllenwch mwy
07/02/2022 | AM Dave Vice

Mental Health UK yn lansio ‘Hyb Rhianta’ Clic

Gyda 75% o afiechydon meddwl yn dechrau cyn bod person yn troi’n 18 mlwydd oed, mae tystiolaeth yn dangos bod…

Darllenwch mwy
Adferiad Recovery yn gwneud dechrau ffantastig wrth helpu partneriaid portffolio i ddarparu cymorth iechyd meddwl i gyn-filwyr
03/02/2022 | AM Dave Vice

Adferiad Recovery yn gwneud dechrau ffantastig wrth helpu partneriaid portffolio i ddarparu cymorth iechyd meddwl i gyn-filwyr

Yn Rhagfyr, cyhoeddwyd bod Adferiad Recovery wedi derbyn grant gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog er mwyn helpu ein…

Darllenwch mwy
07/01/2022 | AM Dave Vice

Cyfarwyddwr Adferiad Recovery Yr Athro Euan Hails yn derbyn MBE

Mae Adferiad Recovery  yn falch iawn i gyhoeddi bod ein Hathro Euan Hails wedi derbyn MBE fel rhan o Anrhydeddau’r…

Darllenwch mwy