Newyddion

Newyddion

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud. Mae ein hadran newyddion yn ymdrin â phopeth a wnawn ar draws ein holl wasanaethau.

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar
17/11/2023 | AM Dave Vice

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar

Cyhoeddodd Brifysgol Caerdydd ystadegau’n ddiweddar oedd yn dangos fod mwy na thair gwaith y nifer o o bobl sy’n cael…

Darllenwch mwy
Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru
04/08/2023 | AM Reuben Maclean-Quin

Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Amser i Newid Cymru, mewn cydweithrediad gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB), wedi…

Darllenwch mwy
Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn
20/07/2023 | AM Reuben Maclean-Quin

Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn

Mae ymddiriedolaeth St Giles Trust, mewn partneriaeth gydag Adferiad a Mentrau Cymdeithasol CAIS, wedi lansio archfarchnad gymdeithasol newydd ym Mae…

Darllenwch mwy
Mae Cymru di-gyffuriau yn bosibl
18/07/2023 | AM Reuben Maclean-Quin

Mae Cymru di-gyffuriau yn bosibl

Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru di-fwg: Strategaeth hirdymor Cymru ar gyfer rheoli tybaco. Mae hwn yn gynllun i roi terfyn…

Darllenwch mwy
Ymgyrch Adferiad dros Strategaeth Iechyd Meddwl feiddgar a thrawsnewidiol i Gymru
30/06/2023 | AM Reuben Maclean-Quin

Ymgyrch Adferiad dros Strategaeth Iechyd Meddwl feiddgar a thrawsnewidiol i Gymru

Mae Adferiad yn ymgyrchu dros Strategaeth Iechyd Meddwl i Gymru sy’n feiddgar, yn drawsnewidiol, yn ymarferol, ac yn cael ei…

Darllenwch mwy
Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr
09/06/2023 | AM Dave Vice

Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr

Gall bod yn ofalwr fod yn heriol mewn nifer o ffyrdd, nid yn unig yn ariannol, ond hefyd yn gorfforol…

Darllenwch mwy
Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw
30/05/2023 | AM Dave Vice

Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw

Gallasai pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed gael eu temtio i deimlo anobaith wrth wynebu’r argyfwng costau byw…

Darllenwch mwy
Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad
23/05/2023 | AM Dave Vice

Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad ein Hymgyrch Haf 2023 – ‘Mae’n Amser i Gymryd y Llyw’. Wedi ei lansio…

Darllenwch mwy
Mae Adferiad yn Cefnogi Digwyddiadau Balchder ar Draws Cymru
26/04/2023 | AM Dave Vice

Mae Adferiad yn Cefnogi Digwyddiadau Balchder ar Draws Cymru

Mae Adferiad yn falch i fod yn cyhoeddi digwyddiadau Balchder ar draws Cymru dros yr wythnosau nesaf. Yn ychwanegol i…

Darllenwch mwy
Ymchwil newydd yn dangos bod 75% o’r bobl sy’n profi problemau gamblo methu agor i fyny i’w hanwyliaid
14/04/2023 | AM Dave Vice

Ymchwil newydd yn dangos bod 75% o’r bobl sy’n profi problemau gamblo methu agor i fyny i’w hanwyliaid

Dengys ymchwil newydd bod tri chwarter (75%) o’r rhai hynny sy’n profi problemau gyda gamblo yn teimlo na allent ei…

Darllenwch mwy
Mae Adferiad Recovery yn croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y DU i gynyddu’r gefnogaeth i gyn-filwyr
16/03/2023 | AM Dave Vice

Mae Adferiad Recovery yn croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y DU i gynyddu’r gefnogaeth i gyn-filwyr

Mae Adferiad Recovery, elusen iechyd meddwl a defnydd sylweddau flaenllaw Cymru, wedi croesawu’r cyhoeddiad yng Nghyllideb y Deyrnas Unedig i…

Darllenwch mwy
Adferiad yn Adrodd ar eu Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn Ebrill 2023
07/03/2023 | AM Dave Vice

Adferiad yn Adrodd ar eu Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn Ebrill 2023

Mae adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn golygu gwneud cyfrifiadau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog…

Darllenwch mwy