Newyddion

Newyddion

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud. Mae ein hadran newyddion yn ymdrin â phopeth a wnawn ar draws ein holl wasanaethau.

Mae Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, yn dathlu cyrraedd 30 mlynedd!

09/04/2024

Mae Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, yn dathlu cyrraedd 30 mlynedd!

Llongyfarchiadau i Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, am gyrraedd 30 mlynedd lawn o wasanaeth yn ddiweddar yn Adferiad. Eisteddon ni…

Darllenwch mwy
Menter Gymdeithasol CAIS ac Adferiad yn agor Caffi Cymdeithasol Porter’s yn Llandudno

06/03/2024

Menter Gymdeithasol CAIS ac Adferiad yn agor Caffi Cymdeithasol Porter’s yn Llandudno

Mae Menter Gymdeithasol CAIS Social ac Adferiad Recovery yn falch o gyhoeddi bod ein Caffi Porter’s wedi agor yn swyddogol…

Darllenwch mwy
Mae Adferiad yn Gofyn: A All Deallusrwydd Artiffisial Gael Rôl, yn Foesegol, Mewn Gofal Iechyd Meddwl?

29/02/2024

Mae Adferiad yn Gofyn: A All Deallusrwydd Artiffisial Gael Rôl, yn Foesegol, Mewn Gofal Iechyd Meddwl?

Ysgrifenwyd gan Chloe Harrison, Swyddog Ymchwil a Gwerthuso, Adferiad Recovery. Yn ystod y degawd diwethaf, mae technolegau deallusrwydd artiffisial wedi…

Darllenwch mwy
Adferiad yn Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Ebrill 2023-24 yn Ebrill 2023

13/02/2024

Adferiad yn Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Ebrill 2023-24 yn Ebrill 2023

Mae adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn golygu gwneud cyfrifiadau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog…

Darllenwch mwy
Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar

17/11/2023

Niferoedd y rhai sy’n cysgu allan yn treblu ymhlith rhai’n gadael y carchar

Cyhoeddodd Brifysgol Caerdydd ystadegau’n ddiweddar oedd yn dangos fod mwy na thair gwaith y nifer o o bobl sy’n cael…

Darllenwch mwy
Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru

04/08/2023

Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Amser i Newid Cymru, mewn cydweithrediad gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB), wedi…

Darllenwch mwy
Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn

20/07/2023

Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn

Mae ymddiriedolaeth St Giles Trust, mewn partneriaeth gydag Adferiad a Mentrau Cymdeithasol CAIS, wedi lansio archfarchnad gymdeithasol newydd ym Mae…

Darllenwch mwy
Mae Cymru di-gyffuriau yn bosibl

18/07/2023

Mae Cymru di-gyffuriau yn bosibl

Y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Cymru di-fwg: Strategaeth hirdymor Cymru ar gyfer rheoli tybaco. Mae hwn yn gynllun i roi terfyn…

Darllenwch mwy
Ymgyrch Adferiad dros Strategaeth Iechyd Meddwl feiddgar a thrawsnewidiol i Gymru

30/06/2023

Ymgyrch Adferiad dros Strategaeth Iechyd Meddwl feiddgar a thrawsnewidiol i Gymru

Mae Adferiad yn ymgyrchu dros Strategaeth Iechyd Meddwl i Gymru sy’n feiddgar, yn drawsnewidiol, yn ymarferol, ac yn cael ei…

Darllenwch mwy
Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr

09/06/2023

Wythnos y Gofalwyr: Vicky, gweithiwr Adferiad, yn trafod ei rôl fel gofalwr

Gall bod yn ofalwr fod yn heriol mewn nifer o ffyrdd, nid yn unig yn ariannol, ond hefyd yn gorfforol…

Darllenwch mwy
Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw

30/05/2023

Cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed drwy’r argyfwng costau byw

Gallasai pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a chaethiwed gael eu temtio i deimlo anobaith wrth wynebu’r argyfwng costau byw…

Darllenwch mwy
Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad

23/05/2023

Gweinidog Llywodraeth Cymru’n Cefnogi Ymgyrch Costau Byw Adferiad

Rydym yn falch o gyhoeddi lansiad ein Hymgyrch Haf 2023 – ‘Mae’n Amser i Gymryd y Llyw’. Wedi ei lansio…

Darllenwch mwy