Swyddi gwag

Swyddi gwag

Pam gweithio gyda ni? Ein staff yw ein hadnodd mwyaf gwerthfawr, rydym yn gweithio i ddarparu dyfodol gwell i bobl yn ein cymunedau ac y galletech chi fod yn rhan ohono. Mae gennym ystod o fuddion a chyfleoedd gyda swyddi mewn llawer o leoliadau. Gwnewch gais i fod yn rhan o'n dyfodol cyffrous!

Swyddi gwag

Gweithio yn Adferiad

Mae gennym ystod enfawr o swyddi a chyfleoedd ar draws llawer o leoliadau.

Mae Adferiad yn gyflogwr blaengar ac ymbellhaol gyda llawer o fuddion i staff. Rydym yn rhoi grym i’n staff gyda ystod enfawr o hyfforddiant hanfodol a diddorol sy’n berthnasol i bob rôl ar draws y sefydliad. Rydym yn annog ein staff i sicrhau eu bod yn cael eu lleisio drwy ymuno â llawer o grwpiau llywio amrywiol sy’n llunio’r ffordd ymlaen ar gyfer dyfodol gwell i’n staff, ein cleientiaid, ein partneriaid ac eraill.

Rydym yn cynnig ystod o fuddion gan gynnwys cymhellion gwyliau blynyddol hael, cofrestru i gynllun manteision a gostyngiadau staff, gwasanaethau lles staff yn ogystal â llawer mwy. Yn ogystal â hyn, rydym hefyd yn falch o fod yn gyflogwr sylfaen y Cyflog Byw.

Swyddi Byw

Cymryd rhan.
Gall eich cefnogaeth chi helpu.

Credwn fod helpu eraill yn gallu bod ymhlith yr hyn sy'n rhoi mwyaf o bleser, ac rydym yn eich gwahodd i ymuno â ni yn ein cenhadaeth. P'un a ydych yn angerddol am gefnogi mentrau lleol, yn eiriol am achosion pwysig, neu'n rhoi llaw gynorthwyol i'r rhai sy'n llai ffodus, mae lle gennym i chi. Cysylltwch â ni heddiw ac ymunwch â chymuned ofalgar sy'n ymrwymedig i greu newid cadarnhaol. Gyda'n gilydd, gadewch i ni gael effaith parhaus a lledaenu gobaith a charedigrwydd drwy ein cymuned.