Adnoddau

Adnoddau

Rydym wedi casglu llyfrgell enfawr o wybodaeth o’r gefnogaeth rydym wedi ei ddarparu dros y blynyddoedd. Yma gallwch ddod o hyd i nifer o adnoddau defnyddiol yr ydym wedi eu casglu er mwyn rhannu’r wybodaeth hon i gynorthwyo unrhyw un sydd angen cefnogaeth yn ystod eu hadferiad.

Clywch straeon pobl eraill

Weithiau, gall yr help gorau ddod o’r ysbrydoliaeth rydyn ni’n ei dderbyn o wrando ar stori rhywun arall. Cliciwch isod i ddarllen neu i wylio straeon pobl eraill am eu hadferiad a’u hanawsterau.

Stori Dan

Dysgu mwy

Stori Ed

Dysgu mwy

Stori John

Dysgu mwy

Archwilio Adferiad