News

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Cymerwch ran yn yr her gynhwysol BRIT Challenge flynyddol (23ain Ionawr i 23ain Mawrth 2023)
14/10/2022 | BY Dave Vice

Cymerwch ran yn yr her gynhwysol BRIT Challenge flynyddol (23ain Ionawr i 23ain Mawrth 2023)

Mae Adferiad Recovery yn partneru gyda’r British Inspiration Trust (BRIT) i hybu a hyrwyddo’r her gynhwysol BRIT Challenge flynyddol rhwng…

Read more
Adferiad Recovery yn llwyddo i sicrhau dyfodol Cyfle Cymru!
30/09/2022 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn llwyddo i sicrhau dyfodol Cyfle Cymru!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru wedi un o brosiectau mwyaf llwyddiannus Adferiad Recovery hyd yn hyn –…

Read more
Adferiad Recovery yn ymateb i gynllun Gweinidog Iechyd Cymru i hybu’r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.
10/08/2022 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn ymateb i gynllun Gweinidog Iechyd Cymru i hybu’r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Adferiad Recovery yn falch iawn o glywed y newyddion diweddar am lansiad cynllun y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan i…

Read more
Cadeirydd y Bwrdd Adferiad Recovery yn cael ei sefydlu i’r Orsedd yn Eisteddfod 2022
05/08/2022 | BY Dave Vice

Cadeirydd y Bwrdd Adferiad Recovery yn cael ei sefydlu i’r Orsedd yn Eisteddfod 2022

Hoffem ddweud llongyfarchiadau anferth i Gadeirydd ein Bwrdd, Clive Wolfendale, sydd heddiw (5ed Awst) wedi’i sefydlu i mewn i Orsedd…

Read more
04/07/2022 | BY Dave Vice

Blog Jo: Mesur Iechyd Meddwl Cymru

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn medru defnyddio’r pwerau sydd eisoes ganddi  Felly, mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio’r…

Read more
17/05/2022 | BY Dave Vice

Blog Jo: Nid yw adferiad yn opsiwn hawdd

Mae angen cefnogi cleifion yn yr ysbyty. Edwch ati i ddarllen adroddiad newydd GIG Cymru Making Days Count – National…

Read more
Cynhadledd  Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!
26/04/2022 | BY Dave Vice

Cynhadledd Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!

Hoffai bawb yn Adferiad Recovery ddiolch o galon i drefnwyr Cynhadledd  Llyfrau Comics  a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol (SCGC) 2022 am…

Read more
25/03/2022 | BY Dave Vice

Blog Jo: Y Sinderela Newydd

Dros y blynyddoedd, mae llawer iawn o ymgyrchwyr fel fi wedi disgrifio iechyd meddwl fel gwasanaeth  “Sinderela” o’i gymharu gyda’r…

Read more
01/03/2022 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn ymateb i ymchwiliad y Senedd i anghydraddoldebau iechyd meddwl

Mae Adferiad Recovery wedi ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd sydd yn canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd…

Read more
23/02/2022 | BY Dave Vice

Ymestyn rhaglen iechyd meddwl Amser i Newid Cymru am dair blynedd

Heddiw, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn…

Read more
07/02/2022 | BY Dave Vice

Mental Health UK yn lansio ‘Hyb Rhianta’ Clic

Gyda 75% o afiechydon meddwl yn dechrau cyn bod person yn troi’n 18 mlwydd oed, mae tystiolaeth yn dangos bod…

Read more
07/01/2022 | BY Dave Vice

Cyfarwyddwr Adferiad Recovery Yr Athro Euan Hails yn derbyn MBE

Mae Adferiad Recovery  yn falch iawn i gyhoeddi bod ein Hathro Euan Hails wedi derbyn MBE fel rhan o Anrhydeddau’r…

Read more