Gall eich cyfraniad mynd yn bell.

Diolch am ystyried cyfrannu i Adferiad. Gall eich rhodd hael ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl sydd â iechyd meddwl gwael, heriau defnyddio sylweddau, a’u teuluoedd, pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. O rodd misol neu rodd yn eich ewyllys i roi wrth siopa ar-lein, mae cymaint o wahanol ffyrdd yr ydych chi’n ein helpu ni i wneud gwahaniaeth! 

Ystadegau Effaith 

Ffyrdd i gyfrannu

Am fwy o wybodaeth am wahanol ffyrdd i gyfrannu, cysylltwch ag fundraise@adferiad.org

Gweld sut mae eich cyfraniad yn gwneud gwahaniaeth

Clywed sut mae eich rhodd wedi effeithio pobl rydym yn cefnogi

Yn ystod pandemig Covid-19, ein cleientiaid oedd rhai o'r unigolion a effeithiwyd fwyaf. Diolch i roddion caredig unigolion, a busnesau lleol, roeddem yn gallu darparu pecynnau hanfodol o fwyd, data, a dillad i rai o’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru gan gynnwys y rhai sy’n cysgu allan ac yn ddigartref, a’r rhai sydd wedi'u heffeithio gan ddefnyddio sylweddau a problemau iechyd meddwl difrifol

Naomii O