Diolch am ystyried cyfrannu i Adferiad.

Gall eich rhodd hael ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl sydd â iechyd meddwl gwael, heriau defnyddio sylweddau, a’u teuluoedd, pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. O rodd misol neu rodd yn eich ewyllys i roi wrth siopa ar-lein, mae cymaint o wahanol ffyrdd yr ydych chi’n ein helpu ni i wneud gwahaniaeth! 

Cyfrannu i Adferiad

Ystadegau Effaith 

Wedi dod o hyd i ffyrdd i gyfrannu

Am fwy o wybodaeth am wahanol ffyrdd i gyfrannu, cysylltwch ag info@adferiad.org neu drwy bostio rhodd i Tŷ Dafydd Alun, 36 Princes Drive, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LA os gwelwch yn dda.

Tystebau

Gweld sut mae eich rhoddion yn gwneud gwahaniaeth.

Stori Dan

Dysgu mwy

Stori Ed

Dysgu mwy

Stori John

Dysgu mwy