Darparu gwasanaethau a ymgyrchu dros bobl a gofalwyr sy'n cael eu heffeithio gan afiechydon meddwl, defnydd o sylweddau, ymennydd, a chyflyrau cymhleth eraill

Chwilio am Wasanaeth

Defnyddiwch ein botwm Chwilio am Wasanaeth i ddod o hyd i wasanaethau yn eich hardal leol neu’n seiliedig ar y gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Tudalen Gartref 

Sut ydyn ni’n gwneud pethau – Ffordd Adferiad

Rydym wedi bod yn gwneud hyn ers amser hir, ac yn arbenigwyr o fewn ein meysydd. Cliciwch isod a gadewch i ni ddweud ein stori wrthych chi.

Amdanom ni

Sut gallwn ni eich cefnogi

Y Newyddion Ddiweddaraf 

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud.

Gweld pob un
29/02/2024 | AM kirsty

Mae Adferiad yn Gofyn: A All Deallusrwydd Artiffisial Gael Rôl, yn Foesegol, Mewn Gofal Iechyd Meddwl?

Ysgrifenwyd gan Chloe Harrison, Swyddog Ymchwil a Gwerthuso, Adferiad Recovery. Yn ystod y degawd diwethaf, mae technolegau deallusrwydd artiffisial wedi…

Darllenwch mwy
13/02/2024 | AM kirsty

Adferiad yn Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Ebrill 2023-24 yn Ebrill 2023

Mae adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn golygu gwneud cyfrifiadau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog…

Darllenwch mwy

Cymryd rhan.

Gall eich cymorth ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. Gweler isod am wybodaeth ar y nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan: