Mae Adferiad yn elusen a arweinir gan aelodau sy'n ymgyrchu dros a darparu gwasanaethau i bobl sy'n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl, defnydd o gyffuriau neu alcohol, niwed gamblo, ac amgylchiadau heriol eraill

Rydym yn bobl sy'n cadarnhu hawliau o fewn sefydliad sy'n cadarnhau hawliau

Cael gwybod sut gallwn ni eich cefnogi chi

Chwilio am Wasanaeth

Defnyddiwch ein botwm Chwilio am Wasanaeth i ddod o hyd i wasanaethau yn eich hardal leol neu’n seiliedig ar y gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Tudalen Gartref 

Sut ydyn ni’n gwneud pethau – Ffordd Adferiad.

Rydym wedi bod yn gwneud hyn ers amser hir, ac yn arbenigwyr o fewn ein meysydd. Cliciwch isod a gadewch i ni ddweud ein stori wrthych chi.

Amdanom Ni

Sut gallwn ni eich cefnogi

Y Newyddion Ddiweddaraf 

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud.

Gweld pob un
04/07/2024

Cadeirydd Ymddiriedolwyr Newydd i Adferiad!

Rydym yn falch o gyhoeddi penodiad y Parchedig Sue Northcott fel Cadeirydd newydd Ymddiriedolwyr yr Elusen. Mae Sue yn cymryd…

Darllenwch mwy
18/06/2024

Maniffesto Adferiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024

Cyn i ni fynd i’r polau ar y 4ydd o Orffennaf ar gyfer Etholiad Cyffredinol y DU, rydym wedi llunio…

Darllenwch mwy

Cymryd rhan.
Gall eich cymorth helpu.

Gall eich cymorth ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. Gweler isod am wybodaeth ar y nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan: