Darparu cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, caethiwed, a phroblemau cymhleth eraill.

Sut gallwn ni eich cefnogi chi?

Chwilio am Wasanaeth

Defnyddiwch ein botwm Chwilio am Wasanaeth i ddod o hyd i wasanaethau yn eich hardal leol neu’n seiliedig ar y gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Tudalen Gartref 

Sut ydyn ni’n gwneud pethau – Ffordd Adferiad

Rydym wedi bod yn gwneud hyn ers amser hir, ac yn arbenigwyr o fewn ein meysydd. Cliciwch isod a gadewch i ni ddweud ein stori wrthych chi.

Amdanom ni

Sut gallwn ni eich cefnogi

Y Newyddion Ddiweddaraf 

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud.

Gweld pob un
04/08/2023 | AM Reuben Maclean-Quin

Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Amser i Newid Cymru, mewn cydweithrediad gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB), wedi…

Darllenwch mwy
20/07/2023 | AM Reuben Maclean-Quin

Archfarchnad gymdeithasol yn agor yn swyddogol ym Mae Colwyn

Mae ymddiriedolaeth St Giles Trust, mewn partneriaeth gydag Adferiad a Mentrau Cymdeithasol CAIS, wedi lansio archfarchnad gymdeithasol newydd ym Mae…

Darllenwch mwy

Cymryd rhan.

Gall eich cymorth ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. Gweler isod am wybodaeth ar y nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan: