Darparu gwasanaethau a ymgyrchu dros bobl a gofalwyr sy'n cael eu heffeithio gan afiechydon meddwl, defnydd o sylweddau, ymennydd, a chyflyrau cymhleth eraill

Chwilio am Wasanaeth

Defnyddiwch ein botwm Chwilio am Wasanaeth i ddod o hyd i wasanaethau yn eich hardal leol neu’n seiliedig ar y gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Tudalen Gartref 

Sut ydyn ni’n gwneud pethau – Ffordd Adferiad

Rydym wedi bod yn gwneud hyn ers amser hir, ac yn arbenigwyr o fewn ein meysydd. Cliciwch isod a gadewch i ni ddweud ein stori wrthych chi.

Amdanom ni

Sut gallwn ni eich cefnogi

Y Newyddion Ddiweddaraf 

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud.

Gweld pob un
09/04/2024

Mae Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, yn dathlu cyrraedd 30 mlynedd!

Llongyfarchiadau i Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, am gyrraedd 30 mlynedd lawn o wasanaeth yn ddiweddar yn Adferiad. Eisteddon ni…

Darllenwch mwy
06/03/2024

Menter Gymdeithasol CAIS ac Adferiad yn agor Caffi Cymdeithasol Porter’s yn Llandudno

Mae Menter Gymdeithasol CAIS Social ac Adferiad Recovery yn falch o gyhoeddi bod ein Caffi Porter’s wedi agor yn swyddogol…

Darllenwch mwy

Cymryd rhan.

Gall eich cymorth ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. Gweler isod am wybodaeth ar y nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan: