Darparu cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, caethiwed, a phroblemau cymhleth eraill.

Chwilio am Wasanaeth

Defnyddiwch ein botwm Chwilio am Wasanaeth i ddod o hyd i wasanaethau yn eich hardal leol neu’n seiliedig ar y gefnogaeth sydd ei angen arnoch.

Tudalen Gartref 

Sut ydyn ni’n gwneud pethau – Ffordd Adferiad

Rydym wedi bod yn gwneud hyn ers amser hir, ac yn arbenigwyr o fewn ein meysydd. Cliciwch isod a gadewch i ni ddweud ein stori wrthych chi.

Amdanom ni

Sut gallwn ni eich cefnogi

Y Newyddion Ddiweddaraf 

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar bopeth yr ydym yn ei wneud.

Gweld pob un
10/08/2022 | AM Dave Vice

Cadeirydd y Bwrdd Adferiad Recovery yn cael ei sefydlu i’r Orsedd yn Eisteddfod 2022

Hoffem ddweud llongyfarchiadau anferth i Gadeirydd ein Bwrdd, Clive Wolfendale, sydd heddiw (5ed Awst) wedi’i sefydlu i mewn i Orsedd…

Darllenwch mwy
10/08/2022 | AM Dave Vice

Adferiad Recovery yn ymateb i gynllun Gweinidog Iechyd Cymru i hybu’r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae Adferiad Recovery yn falch iawn o glywed y newyddion diweddar am lansiad cynllun y Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan i…

Darllenwch mwy

Cymryd rhan.

Gall eich cymorth ein helpu ni i sicrhau ein bod ni yno i gefnogi pobl pan maent ein hangen ni a chyhyd ag y bydd ein hangen arnynt. Gweler isod am wybodaeth ar y nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan: