News     19/01/2024

Cyfarwyddwr Adferiad Recovery Yr Athro Euan Hails wedi ennill teitl Nyrs y Frenhines

Cyfarwyddwr Adferiad Recovery Yr Athro Euan Hails wedi ennill teitl Nyrs y Frenhines

Mae Adferiad yn falch o gyhoeddi bod teitl Nyrs y Frenhines wedi’i ddyfarnu i’r Athro Euan Hails, Cyfarwyddwr Llywodraethu Clinigol a Therapiwtig, yn dilyn Gwobrau Sefydliad Nyrsio’r Frenhines ym mis Rhagfyr. Gyda’r wobr hon ond yn cael ei hymestyn i weithwyr nyrsio proffesiynol sy’n dangos lefelau eithriadol o ymrwymiad i ymarfer nyrsio a gofal cleifion, rydym wrth ein bodd bod cyfraniadau’r Athro Euan Hails i’r maes wedi cael eu cydnabod a’u harddangos ar y lefel hon.

Nid dyma’r tro cyntaf i’r Athro Euan Hails, sydd hefyd yn nyrs ymgynghorol flaenllaw ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, gael ei ddathlu am ei gyfraniadau sylweddol ar lefel genedlaethol. Cafodd ei gynnwys hefyd yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2022, gan dderbyn MBE am wasanaethau i iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru ar ôl arwain datblygiad y gwasanaethau Seicosis Ymyrraeth Gynnar (EIP) cenedlaethol ledled Cymru.

Mae Nyrsys y Frenhines yn ffurfio rhwydwaith cenedlaethol o weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n eiriol dros ofal a safonau o ansawdd uchel i gleifion o fewn nyrsio cymunedol, trwy wasanaethu fel ffynhonnell ysbrydoliaeth ar gyfer ymarfer rhagorol. Mae derbynwyr y teitl hwn yn hyrwyddwyr dysgu a dilyniant, gan elwa o weithdai datblygiadol, bwrsariaethau a chyfleoedd rhwydweithio i sefydlu cynnal arferion safonau uchel ar draws y wlad.

Dywedodd Dr Crystal Oldman CBE, Prif Weithredwr QNI: “Ar ran QNI, hoffwn longyfarch Euan Hails a’i groesawu fel Nyrs y Frenhines. Mae Nyrsys y Frenhines yn gwasanaethu fel arweinwyr a modelau rôl mewn nyrsio cymunedol, gan ddarparu gofal iechyd o ansawdd uchel ledled y wlad. Mae’r broses ymgeisio ac asesu i ddod yn Nyrs y Frenhines yn drylwyr ac mae angen ymrwymiad clir i wella gofal i gleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gydag Euan a’r holl Nyrsys newydd eraill y Frenhines sydd wedi derbyn y teitl eleni.”

Ymunwch â ni i longyfarch Euan ar y cyflawniad anhygoel hwn.