Results for Newyddion.

post

Blog Jo: Nid yw adferiad yn opsiwn hawdd

Mae angen cefnogi cleifion yn yr ysbyty. Edwch ati i ddarllen adroddiad newydd GIG Cymru Making Days Count – National…

Read more
Cynhadledd  Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!
post

Cynhadledd Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!

Hoffai bawb yn Adferiad Recovery ddiolch o galon i drefnwyr Cynhadledd  Llyfrau Comics  a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol (SCGC) 2022 am…

Read more
post

Blog Jo: Y Sinderela Newydd

Dros y blynyddoedd, mae llawer iawn o ymgyrchwyr fel fi wedi disgrifio iechyd meddwl fel gwasanaeth  “Sinderela” o’i gymharu gyda’r…

Read more
post

Adferiad Recovery yn ymateb i ymchwiliad y Senedd i anghydraddoldebau iechyd meddwl

Mae Adferiad Recovery wedi ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd sydd yn canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd…

Read more
post

Ymestyn rhaglen iechyd meddwl Amser i Newid Cymru am dair blynedd

Heddiw, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn…

Read more
post

Mental Health UK yn lansio ‘Hyb Rhianta’ Clic

Gyda 75% o afiechydon meddwl yn dechrau cyn bod person yn troi’n 18 mlwydd oed, mae tystiolaeth yn dangos bod…

Read more
Adferiad Recovery yn gwneud dechrau ffantastig wrth helpu partneriaid portffolio i ddarparu cymorth iechyd meddwl i gyn-filwyr
post

Adferiad Recovery yn gwneud dechrau ffantastig wrth helpu partneriaid portffolio i ddarparu cymorth iechyd meddwl i gyn-filwyr

Yn Rhagfyr, cyhoeddwyd bod Adferiad Recovery wedi derbyn grant gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog er mwyn helpu ein…

Read more
post

Cyfarwyddwr Adferiad Recovery Yr Athro Euan Hails yn derbyn MBE

Mae Adferiad Recovery  yn falch iawn i gyhoeddi bod ein Hathro Euan Hails wedi derbyn MBE fel rhan o Anrhydeddau’r…

Read more
post

Adferiad Recovery yn derbyn cyllid gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog er mwyn rhoi mynediad gwell i gyn-filwyr at gymorth

Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog wedi cyhoeddi fod Cronfa Iechyd Meddwl a Llesiant Cyn-filwyr  wedi dyfarnu £8,898,456 i…

Read more
Ymgyrch gwrth-sbeicio Adferiad Recovery
post

Ymgyrch gwrth-sbeicio Adferiad Recovery

Mae’r mater o sbeicio yn broblem sy’n gymharol yn cael ei dan-adrodd sy’n effeithio nifer fawr o bobl. Dros gyfnod…

Read more
post

Tîm Dyfodol yn ennill ‘Gwobr am Newid Bywydau’ yn HMP Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm Dyfodol ffantastig sydd wedi cael y ‘Gwobr am Newid Bywydau’, sydd wedi’i enwebu gan garcharwyr yn…

Read more
post

Adferiad Recovery yn rhan o bartneriaeth newydd i ddarparu gwasanaeth Housing First

Mae Adferiad Recovery yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont ar Ogwr…

Read more