Results for Newyddion.

Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru
post

Amser i Newid Cymru ar y Rhestr Fer ar gyfer Gwobr GIG Cymru

Rydym yn falch o gyhoeddi fod Amser i Newid Cymru, mewn cydweithrediad gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB), wedi…

Read more
post

Blog Jo: Nid yw adferiad yn opsiwn hawdd

Mae angen cefnogi cleifion yn yr ysbyty. Edwch ati i ddarllen adroddiad newydd GIG Cymru Making Days Count – National…

Read more
Cynhadledd  Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!
post

Cynhadledd Llyfrau Comics a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol Abertawe 2022 yn casglu mwy na £4,200 ar gyfer Hafal!

Hoffai bawb yn Adferiad Recovery ddiolch o galon i drefnwyr Cynhadledd  Llyfrau Comics  a Chwarae Gemau Cyfrifiadurol (SCGC) 2022 am…

Read more
post

Blog Jo: Y Sinderela Newydd

Dros y blynyddoedd, mae llawer iawn o ymgyrchwyr fel fi wedi disgrifio iechyd meddwl fel gwasanaeth  “Sinderela” o’i gymharu gyda’r…

Read more
post

Adferiad Recovery yn ymateb i ymchwiliad y Senedd i anghydraddoldebau iechyd meddwl

Mae Adferiad Recovery wedi ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol y Senedd sydd yn canolbwyntio ar anghydraddoldebau iechyd…

Read more
post

Ymestyn rhaglen iechyd meddwl Amser i Newid Cymru am dair blynedd

Heddiw, mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn…

Read more
post

Mental Health UK yn lansio ‘Hyb Rhianta’ Clic

Gyda 75% o afiechydon meddwl yn dechrau cyn bod person yn troi’n 18 mlwydd oed, mae tystiolaeth yn dangos bod…

Read more
post

Cyfarwyddwr Adferiad Recovery Yr Athro Euan Hails yn derbyn MBE

Mae Adferiad Recovery  yn falch iawn i gyhoeddi bod ein Hathro Euan Hails wedi derbyn MBE fel rhan o Anrhydeddau’r…

Read more
post

Adferiad Recovery yn derbyn cyllid gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog er mwyn rhoi mynediad gwell i gyn-filwyr at gymorth

Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog wedi cyhoeddi fod Cronfa Iechyd Meddwl a Llesiant Cyn-filwyr  wedi dyfarnu £8,898,456 i…

Read more
Ymgyrch gwrth-sbeicio Adferiad Recovery
post

Ymgyrch gwrth-sbeicio Adferiad Recovery

Mae’r mater o sbeicio yn broblem sy’n gymharol yn cael ei dan-adrodd sy’n effeithio nifer fawr o bobl. Dros gyfnod…

Read more
post

Tîm Dyfodol yn ennill ‘Gwobr am Newid Bywydau’ yn HMP Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm Dyfodol ffantastig sydd wedi cael y ‘Gwobr am Newid Bywydau’, sydd wedi’i enwebu gan garcharwyr yn…

Read more
post

Adferiad Recovery yn rhan o bartneriaeth newydd i ddarparu gwasanaeth Housing First

Mae Adferiad Recovery yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont ar Ogwr…

Read more