News

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Maniffesto Adferiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024
18/06/2024 | BY kirsty

Maniffesto Adferiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig 2024

Cyn i ni fynd i’r polau ar y 4ydd o Orffennaf ar gyfer Etholiad Cyffredinol y DU, rydym wedi llunio…

Read more
Mae Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, yn dathlu cyrraedd 30 mlynedd!
09/04/2024 | BY kirsty

Mae Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, yn dathlu cyrraedd 30 mlynedd!

Llongyfarchiadau i Sharon Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, am gyrraedd 30 mlynedd lawn o wasanaeth yn ddiweddar yn Adferiad. Eisteddon ni…

Read more
Menter Gymdeithasol CAIS ac Adferiad yn agor Caffi Cymdeithasol Porter’s yn Llandudno
06/03/2024 | BY kirsty

Menter Gymdeithasol CAIS ac Adferiad yn agor Caffi Cymdeithasol Porter’s yn Llandudno

Mae Menter Gymdeithasol CAIS Social ac Adferiad Recovery yn falch o gyhoeddi bod ein Caffi Porter’s wedi agor yn swyddogol…

Read more
Mae Adferiad yn Gofyn: A All Deallusrwydd Artiffisial Gael Rôl, yn Foesegol, Mewn Gofal Iechyd Meddwl?
29/02/2024 | BY kirsty

Mae Adferiad yn Gofyn: A All Deallusrwydd Artiffisial Gael Rôl, yn Foesegol, Mewn Gofal Iechyd Meddwl?

Ysgrifenwyd gan Chloe Harrison, Swyddog Ymchwil a Gwerthuso, Adferiad Recovery. Yn ystod y degawd diwethaf, mae technolegau deallusrwydd artiffisial wedi…

Read more
Adferiad yn Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Ebrill 2023-24 yn Ebrill 2023
13/02/2024 | BY kirsty

Adferiad yn Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Ebrill 2023-24 yn Ebrill 2023

Mae adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn golygu gwneud cyfrifiadau sy’n dangos y gwahaniaeth rhwng enillion cyfartalog…

Read more