News

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

23/12/2021 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn derbyn cyllid gan Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog er mwyn rhoi mynediad gwell i gyn-filwyr at gymorth

Mae Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog wedi cyhoeddi fod Cronfa Iechyd Meddwl a Llesiant Cyn-filwyr  wedi dyfarnu £8,898,456 i…

Read more
Ymgyrch gwrth-sbeicio Adferiad Recovery
22/12/2021 | BY Dave Vice

Ymgyrch gwrth-sbeicio Adferiad Recovery

Mae’r mater o sbeicio yn broblem sy’n gymharol yn cael ei dan-adrodd sy’n effeithio nifer fawr o bobl. Dros gyfnod…

Read more
21/12/2021 | BY Dave Vice

Tîm Dyfodol yn ennill ‘Gwobr am Newid Bywydau’ yn HMP Caerdydd

Llongyfarchiadau mawr i’r tîm Dyfodol ffantastig sydd wedi cael y ‘Gwobr am Newid Bywydau’, sydd wedi’i enwebu gan garcharwyr yn…

Read more
14/12/2021 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn rhan o bartneriaeth newydd i ddarparu gwasanaeth Housing First

Mae Adferiad Recovery yn falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont ar Ogwr…

Read more
30/11/2021 | BY Dave Vice

Y newyddion diweddaraf gan Adferiad Recovery – Tachwedd 2021

Croeso i rifyn mis yma o Gylchlythyr Adferiad Recovery! Mae wedi bod ychydig wythnosau prysur i ni yn Adferiad Recovery…

Read more
19/11/2021 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn amlygu’r sgandal cyfiawnder troseddol

Mar arolwg mawr wedi canfod fod y system cyfiawnder troseddol yn parhau i fethu pobl yn Lloegr a Chymru sydd…

Read more
15/11/2021 | BY Dave Vice

Adferiad Recovery yn cefnogi Wythnos Diogelu Oedolion 2021

Bydd Adferiad Recovery yn cefnogi Wythnos Diogelu Oedolion 2021 yr wythnos hon, gan godi ymwybyddiaeth o’r materion diogelu pwysig sydd yn…

Read more
Y newyddion diweddaraf gan Adferiad Recovery – Hydref 2021
29/10/2021 | BY Dave Vice

Y newyddion diweddaraf gan Adferiad Recovery – Hydref 2021

Croeso i rifyn mis yma o Gylchlythyr Adferiad Recovery! Trwy gydol mis Medi a Hydref wnaeth Adferiad Recovery cynnal 23…

Read more
15/10/2021 | BY Dave Vice

Cystadleuaeth: Dyluniwch gerdyn ‘Diolch/Thank You’ ar gyfer codwyr arian Adferiad Recovery!

Mae Adferiad Recovery yn cynnal cystadleuaeth ar gyfer cleientiaid, gofalwyr, aelodau a chefnogwyr i ddylunio cerdyn ‘diolch/thank you’ i’w danfon…

Read more
RYDYM AM WELD NEWID
04/10/2021 | BY Dave Vice

RYDYM AM WELD NEWID

Ymgynghoriad sylweddol yn  darganfod fod budd-ddeiliaid Adferiad Recovery am weld gwasanaethau sydd wedi cysylltu â’i gilydd, gweithredu ar y stigma…

Read more
Y newyddion diweddaraf gan Adferiad Recovery – Medi 2021
30/09/2021 | BY Dave Vice

Y newyddion diweddaraf gan Adferiad Recovery – Medi 2021

Croeso i rifyn mis yma o Gylchlythyr Adferiad Recovery! Dros y mis diwethaf rydym wedi bod yn brysur yn cynnal…

Read more
Ymddiriedolwr Adferiad Recovery yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes yr CCMCLlE
28/09/2021 | BY Dave Vice

Ymddiriedolwr Adferiad Recovery yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes yr CCMCLlE

Hoffem ni llongyfarch Ymddiriedolwr Adferiad Recovery, Suzanne Duval BEM, am ennill Gwobr Cyflawniad Oes yn wobrau Cymdeithas Cyflawniad Merched Cymru…

Read more