News     28/09/2021

Ymddiriedolwr Adferiad Recovery yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes yr CCMCLlE

Ymddiriedolwr Adferiad Recovery yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes yr CCMCLlE

Hoffem ni llongyfarch Ymddiriedolwr Adferiad Recovery, Suzanne Duval BEM, am ennill Gwobr Cyflawniad Oes yn wobrau Cymdeithas Cyflawniad Merched Cymru Lleiafrifoedd Ethnig eleni.

Nod gwobrau’r CCMCLlE yw cydnabod a dathlu cyflawniadau menywod BAME o amrywiaeth o gefndiroedd yng Nghymru. Blwyddyn yma oedd chweched seremoni wobrwyo’r Gymdeithas a chafodd ei gynnal yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar ddydd Gwener 17eg o Fedi. Mynychodd nifer o gynrychiolwyr y Senedd y digwyddiad, gan gynnwys Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford; Jane Hutt, Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a Julie Morgan, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r Gwobrau yn cynnwys categorïau sy’n cydnabod cyfraniadau menywod BAME i adrannau fel Gwyddoniaeth, Technoleg a Gofal Iechyd, Rheolaeth ac Arweiniad, a’r Agenda Thrais yn erbyn Menywod, gyda’r digwyddiad eleni hefyd yn cyflwyno Gwobr Cyfraniad Eithriadol at yr Ymateb COVID-19 oherwydd y pandemig coronafirws.

Derbyniodd Suzanne y Wobr Cyflawniad Oes yn y digwyddiad eleni ar gyfer ei waith ym maes iechyd meddwl ac yn ddiweddarach dementia ar gyfer cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig yng Nghymru. Cafodd y wobr ei gyflwyno i Suzanne gan Jane Hutt a Julie Morgan. Hon yw’r ail dro iddi gael ei chydnabod am ei waith anhygoel ar ôl derbyn Medal Ymerodraeth Prydain o Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2019 hefyd.

Mewn ymateb i dderbyn y wobr yma, dywedodd: “Rwyf wrth fy modd hefo fy ffawd dda ac yn teimlo’n freintiedig, anrhydeddus ac yn wylaidd i gyd ar yr un pryd fy mod i wedi cael fy enwebu ac wedi cael fy meirniadu gan fy nghyfoedion i fod yn deilwng am wobr urddasol; pobl yr wyf wedi edrych i fyny atynt ers blynyddoedd. Mae bod yn rhan o’r grŵp hwnnw a chael fy nerbyn yn teimlo allan o’r byd hwn i mi.

“Hoffwn i ddweud diolch eto i bawb oedd wedi enwebu a phleidleisio ar fy nghyfer. Hoffwn i hefyd diolch i fy mhlant bendigedig, Natasha a James, sydd erioed wedi cefnogi ac annog fi, a hefyd i fy ffrindiau a chyd-weithwyr ffantastig sydd erioed wedi annog fi i wneud mwy nag oeddwn i’n credu bod fi’n gallu gwneud.”

Da iawn Suzanne, rydych yn ysbrydoliaeth i ni gyd!