Campaigns     15/05/2023

Blog Jo

Blog Jo

Pwy yw Jo Roberts?

Dyma fy hanes i: Rwyf wedi dioddef triniaeth orfodol rai gwaith yn fy mywyd ac rwyf wedi cael fy rhanbarthu am gyfnodau hir. Tan 2020, roeddwn yn destun adran gan Swyddfa Gartref. Wedi bod trwy hyn, rwyf yn teimlo’n gryf bod angen gwasanaeth sy’n gweithio mor galed â phosibl i atal pobl rhag cael eu hanfon i’r ysbyty, ac sy’n eu trin gyda pharch pan nad oes dewis ond eu gorfodi.

Yn wreiddiol ymgyrchais dros Ddeddf Iechyd Meddwl deg yn ôl yn y deunawfed ganrif pan oedd darparu ddeddf newydd yn cael ei hystyried gan y Senedd. Chwaraeais ran flaenllaw yn gweld y ddeddf ddrafft newydd honno’n cael ei wrthod oherwydd nad oedd yn ein cyfeirio i’r cyfeiriad cywir o gwbl. Yna fe gawsom ddeddf addasu a newidiwyd rhannau o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Pam ydwyf i’n ysgrifennu’r Blog hwn?

Oherwydd rwyf angen eich help chi! Gyda’n cefnogaeth, gall elusen sy’n cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr, Adferiad, fynd rhagddi gydag ein safbwynt a brwydro dros Ddeddf Iechyd Meddwl gynhwysol sy’n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif – Deddf sy’n rhoi fargen decach i gleifion a gofalwyr yng Nghymru.

Ble allaf ddarganfod mwy am adolygiad y Ddeddf Iechyd Meddwl?

I ddarganfod mwy am Adolygiad Annibynnol Llywodraeth y DU o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, ewch i: https://www.gov.uk/government/groups/independent-review-of-the-mental-health-act

Sut gallaf gymryd rhan?

Os ydych yn cytuno â’r pwyntiau yr wyf yn eu gwneud yn fy Nghofnod Blog, neu os hoffech ychwanegu eich pwyntiau eich hun, anfonwch ebost ataf yn info@adferiad.org neu ysgrifennwch ataf drwy ofal Adferiad, Uned B3, Parc Technoleg Glannau Llyn, Ffordd Phoenix, Llansamlet, Abertawe SA7 9FF.

Fel arall, gallwch ddefnyddio’r hashnod canlynol: #josblog.