Ty’n Rodyn

Sir:

Gogledd Cymru Gwynedd

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

24 awr

Am y prosiect

Mae Tŷ’n Rodyn yn wasanaeth llety â chymorth sydd â 9 ystafell wely ac ar gyfer dynion sydd ag anghenion sy’n cyd-ddigwydd a’n gymhleth gan gynnwys caethiwed, iechyd meddwl a throseddu.

Mae’r prosiect yn cynnig cymorth 24 awr gan dîm o staff sgilgar a phrofiadol.

Mae’r cymorth yn cynnwys cymorth yn ymwneud gyda thenantiaeth, sgiliau byw, dygnwch a lles ac atgyfeirio at asiantaethau eraill fel y gwasanaeth camddefnyddio sylweddau.

Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill gan gynnwys y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, Gwasanaeth Prawf, timau opsiynau Tai, gwasanaeth cyngor am arian a llawer iawn mwy.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae ond modd derbyn atgyfeiriadau drwy Dîm Opsiynau Tai Gwynedd.

Adnoddau