Parabl

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9 – 5pm

Ffôn:

0300 777 2257

Email:

ask@parabl.org

Am y prosiect

Mae Parabl yn darparu cymorth therapiwtig byrdymor os ydych yn profi problemau iechyd meddwl cyffredin neu’n wynebu digwyddiadau bywyd heriol sydd o bosib yn effeithio ar eich lles emosiynol. Mae gwasanaethau yn cael eu darparu mewn amgylchedd na sydd yn stigmateiddio.

Mae’r gwasanaeth Parabl ar gyfer unrhyw un sydd yn 18 mlwydd oed a’n hŷn a’n byw yn y 6 sir yng Ngogledd Cymru ac yn profi unrhyw un o’r canlynol:-

Gorbryder a/neu iselder canolig i gymedrol
Problemau iechyd meddwl parhaus
Problemau profedigaeth
Problemau gyda pherthynas ag eraill
Trafferthion seicorywiol cyffredinol

Mae’r gwasanaeth yn cynnig ystod o ymyriadau h.y.
Canllawiau hunangymorth
Llyfrau gwaith ar-lein a Chymorth – CBT
Grwpiau Therapiwtig
Ymwybyddiaeth Ofalgar
Cwnsela

Mae’n wasanaeth am ddim

Gwefan – www.parabl.org

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae modd atgyfeirio eich hun / neu drwy Weithiwr Proffesiynol
Ffoniwch y swyddfa ar 0300 777 2257 neu e-bostiwch ask@parabl.org