Gwasanaeth Noddfa Abertawe – Castell-nedd Port Talbot

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

6pm-3am, 7 diwrnod yr wythnos , 365 diwrnod yr wythnos

Ffôn:

01792 399676

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth noddfa yn wasanaeth y tu i oriau swyddfa sydd yn cynnig cymorth ymarferol a therapiwtig i unrhyw un sydd mewn peryg o argyfwng iechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth yn medru cefnogi unrhyw un sydd dros 17 mlwydd oed a 9 mis ac yn byw yn ardal Abertawe a Chastell-nedd Port

Talbot ac yn profi straen/gorbryder, iselder, pryderon ariannol, unigrwydd, perthynas yn chwalu, trais yn y cartref neu ddirywiad iechyd meddwl yn sgil ffactorau eraill.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig amgylchedd croesawgar a chartrefol gyda chyfleusterau golchi a glanhau, ystafell dawel 1-2-1 ac ardal breifat ar gyfer cymorth a lolfa gyda theledu. Mae ein gweithwyr cymorth hyfforddedig yn derbyn cymorth mewn modd na sydd yn beirniadu ac yn cynnig ystod o wybodaeth arall a llwybrau atgyfeirio sydd yn benodol ar gyfer anghenion yr unigolyn.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

GWASANAETH NODDFA ABERTAWE – FFURFLEN ATGYFEIRIO BROFFESIYNOL (office.com)
Hunan-atgyfeiradau/Mynediad uniongyrchol 01792 399676