Gwasanaethau Dydd Sir Gâr

Sir:

Sir Gaerfyrddin

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 9-5

Ffôn:

07811 026610

Email:

tony.richards@adferiad .org

About the project

Gwasanaethau Dydd: yn darparu ystod eang o gyfleoedd a gweithgareddau er mwyn helpu pobl i wella o afiechyd meddwl difrifol. Mae sesiynau yn cynnig strwythur, yn annog rhyngweithio cymdeithasol, trafodaeth o faterion cyfredol a’n datblygu sgiliau a gallu artistig.

Gwasanaethau Seibient: yn darparu seibiant i ofalwyr drwy ddarparu cyfleoedd gwasanaeth dydd i bobl sydd yn profi afiechyd meddwl difrifol. Mae sesiynau grŵp yn cynnwys strwythur, yn annog rhyngweithio cymdeithasol, trafodaeth o faterion cyfredol a datblygu sgiliau a gallu artistig. Mae sesiynau grŵp yn darparu strwythur. Mae cymorth un i un wedi ei deilwra i fynd i’r afael gyda materion sydd yn medru hwyluso adferiad, a’n gwella ansawdd bywyd a gyfer y sawl sydd yn derbyn gofal.

Mae grwpiau yn cael eu cynnal yng Nghaerfyrddin, Llanymddyfri, Llanelli a Rhydaman. Gwasanaethau Dydd: yn darparu ystod eang o gyfleoedd a gweithgareddau er mwyn helpu pobl i wella o afiechyd meddwl difrifol. Mae sesiynau yn darparu strwythur, yn annog rhyngweithio cymdeithasol, trafodaeth o faterion cyfredol a’n datblygu sgiliau a gallu artistig. Mae grwpiau yn cael eu cynnal yng Nghaerfyrddin a Llanelli.

Cysylltwch gyda Tony Richards: 07811 026610
E-bost: tony.richards@adferiad.org

Eligibility / Referral Process

Unrhyw un sydd yn cefnogi rhywun sydd â phroblem iechyd meddwl – Hunan-atgyfeiriadau/atgyfeiriadau proffesiynol gan Feddygon Teulu, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol a gwasanaethau’r Trydydd Sector