Côr Un Cariad

Sir:

Wrecsam

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

11yb – 2yp Dydd Mercher

Ffôn:

01492 863000

Cyfeiriad:

Eglwys y Drindod, Wrecsam

Am y Prosiect

Mae Côr Un Cariad Wrecsam yn gôr cymunedol sy’n cynnal ymarfer wythnosol cefnogol sy’n cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod yn Wrecsam rhwng 11am a 2pm bob dydd Mercher.

Mae’r côr ar gyfer pobl sy’n cael eu heffeithio gan ddigartrefedd, caethiwed, salwch meddwl, ac sy’n awyddus i adeiladu eu hadferiad a gwella eu hyder a’u hunan-barch drwy’r Gelfyddyd Canu.

Gwahoddir y côr yn rheolaidd i ddigwyddiadau cymunedol lleol i berfformio rhai o’r caneuon y maent wedi bod yn eu hymarfer. Ar ôl ymarfer darperir pryd o fwyd i ddefnyddwyr gwasanaeth os cânt eu hannog i aros a chael sgwrs a theimlo’n rhan o gymuned.

Proses Atgyfeirio

Dim atgyfeiriad, Cysylltwch ar hyn o bryd George James yn Champions House ar y manylion uchod am fwy o wybodaeth.