Results for Jo’s Blog.

Blwyddyn Newydd Dda gan Jo!
post

Blwyddyn Newydd Dda gan Jo!

Dim ond neges fer i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb. Galwais draw at fy nghyfeillion yn Adferiad Recovery bythefnos…

Read more
Cylch Ofn
post

Cylch Ofn

Rwyf wedi bod yn ymgyrchu ar y Ddeddf Iechyd Meddwl ers blynyddoedd maith, ac un peth sydd ddim i weld…

Read more
Y Mesur Iechyd Meddwl – Fy Ymateb i
post

Y Mesur Iechyd Meddwl – Fy Ymateb i

Rwyf wedi cyhoeddi fy ymateb i’r Cyd-Bwyllgor ar Ddrafft y Bil Iechyd Meddwl. Gobeithiaf y byddwch yn cytuno fy mod…

Read more
post

Blog Jo: Mesur Iechyd Meddwl Cymru

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn medru defnyddio’r pwerau sydd eisoes ganddi  Felly, mae cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio’r…

Read more
post

Blog Jo: Nid yw adferiad yn opsiwn hawdd

Mae angen cefnogi cleifion yn yr ysbyty. Edwch ati i ddarllen adroddiad newydd GIG Cymru Making Days Count – National…

Read more
post

Blog Jo: Y Sinderela Newydd

Dros y blynyddoedd, mae llawer iawn o ymgyrchwyr fel fi wedi disgrifio iechyd meddwl fel gwasanaeth  “Sinderela” o’i gymharu gyda’r…

Read more