Case Studies

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Stori Sasha
12/05/2023 | CASE STUDY

Stori Sasha

Daeth Sasha allan o adsefydlu (rehab) ym mis Ionawr 2022 ac mae’n siarad am y cymorth ymarferol a gynigir gan…

Read more
Stori Ryan
12/05/2023 | CASE STUDY

Stori Ryan

Mynychodd Ryan, 23, ein huned adferiad Parkland Place yn dilyn camddefnydd cocên, anawsterau iechyd meddwl a hwyliau isel ac iselder….

Read more
Stori John
12/05/2023 | CASE STUDY

Stori John

Mynychodd John, 65, ein huned adferiad yn Parkland Place, Gogledd Cymru, oherwydd camddefnydd alcohol.  Yn dilyn ei ymddeoliad fel athro…

Read more
Stori Ed
12/05/2023 | CASE STUDY

Stori Ed

Mae ein rhaglen Cyfle Cymru yn helpu pobl yr effeithir arnynt gan y camddefnydd o sylweddau a/neu gyflyrau iechyd meddwl…

Read more
Stori Dan
12/05/2023 | CASE STUDY

Stori Dan

Daeth Dan i brosiect tai Adferiad wedi iddo dreulio cyfnod hir yn y carchar. Roedd caethiwedd i heroin wedi gwaethygu…

Read more