Yr Ystafell Fyw Caerdydd

Sir:

Bro Morgannwg Caerdydd

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 6yh

Ffôn:

07796464045

Email:

wynfordellisowen@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae’r Ystafell Fyw Caerdydd wedi ymrwymo i ymgysylltu a gweithio gydag eraill i adeiladu cymuned adfer gref yn ninas Caerdydd er mwyn sicrhau lles byd-eang – hyrwyddo ystyr a phwrpas bywyd iach corfforol, emosiynol, perthynol ac ontolegol.

Mae gan y Ganolfan ddull “pob dibyniaeth,” nid yw’n gyfyngedig o ran amser, ac mae’n darparu cefnogaeth ac ôl-ofal parhaus.