Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam

Sir:

Wrecsam

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9am- 5pm Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

01978357926

Am y prosiect

Mae Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam yn helpu pobl i fynd i’r afael gyda materion a wynebir gan bobl ddigartref neu heb do yn ardal Wrecsam.
Mae’r gwasanaeth yn cael ei gynnig o Dŷ Croeso yn Wrecsam
Mae Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam yn darparu:

  • Cyngor tai
  • Cyngor atal digartrefedd
  • Cyngor a chymorth am gamddefnyddio sylweddau
  • Cymorth gyda sgiliau byw’n annibynnol
  • Cyngor a chymorth am fudd-daliadau
  • Help gyda chyllidebu
  • Cyngor a chymorth am iechyd a lles
  • Gweithgareddau pwrpasol
  • Grŵp Cymorth Pwyleg
  • Sesiynau Coginio a Bwyta

Mae Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam yn gweithio mewn cydweithrediad gyda Shelter Cymru a gwasanaethau cymorth eraill, er mwyn helpu lleihau ac atal digartrefedd ymhlith y bobl fwyaf bregus sydd yn profi afiechyd meddwl a phroblemau’n camddefnyddio sylweddau.

Prosiect Atal Digartrefedd Wrecsam
Tŷ Croeso
31 Heol Grosvenor
Wrecsam
LL111BT
01978357926

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae modd gwneud atgyfeiriadau i’r prosiect drwy eu hatgyfeirio o’r awdurdod Tai lleol neu drwy gysylltu gyda’r swyddfa ar 01978357926 am fwy o wybodaeth.