Hwb Gofalwyr Gwent a Spoke

Sir:

Blaenau Gwent Caerffili Casnewydd Sir Fynwy Torfaen

Manylion cyswllt

Ffôn:

01495 367564

Email:

Gwentcarershub@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae ein hwb yng Ngwent yng nghanol tref Pont-y-pŵl.  Mae Hwb Gofalwyr Gwent yn cynnig lle diogel i ofalwyr di-dâl siarad amdanoch chi a’ch rôl ofalu.  Gyda’n gilydd, gallwn nodi sut y gall Hwb Gofalwyr Gwent a gwasanaethau lleol eraill eich helpu i ddeall, cyflawni a thyfu fel gofalwr di-dâl. Mae gofalu am eich lles eich hun yn hanfodol i chi a’r person rydych yn gofalu amdano. Rydym yn deall pa mor anodd yw bod yn ofalwr di-dâl ac rydym yma i’ch cefnogi.

Ydych chi’n gofalu am aelod o’r teulu, ffrind neu hyd yn oed gymydog?

Ydych chi’n cynnig cefnogaeth i rywun heb eich help na allai lwyddo i fyw’n annibynnol? Os felly, rydych chi’n ofalwr.

Rydym yn darparu cefnogaeth i bob gofalwr di-dâl fel:

 • Gofalwyr ifanc
 • Rhiant Ofalwyr
 • Gofalwyr Partner
 • Gofalwyr Brawd/Chwaer
 • Gofalwyr Cyfaill

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

 • Darparu cyngor a chymorth i bob gofalwr di-dâl
 • Grwpiau gofalwyr
 • Cyfeirio at lwybrau cymorth eraill i ddiwallu anghenion penodol
 • Atgyfeirio ar gyfer asesiad gofalwyr
 • Cyfeirio at awdurdod lleol
 • Cefnogaeth un i un yn bersonol neu dros y ffôn
 • Cymorth i wneud cais i’n cynllun grant bach
 • Digwyddiadau Gofalwyr
 • Os na allwch gyrraedd ein hwb gallwn weld ein gweithwyr allgymorth yn un o’n digwyddiadau yn eich awdurdod lleol
 • Lles corfforol a meddyliol
 • Lles emosiynol
 • Lles ariannol

Proses Atgyfeirio

Ar gael i bob gofalwr di-dâl yng Ngwent, proses atgyfeirio agored, gan gynnwys hunanatgyfeiriadau