Grantiau Bach i Ofalwyr Gwent

Sir:

Blaenau Gwent Caerphilly Monmouthshire Newport Torfaen

Manylion cyswllt

Ffôn:

01495 367564

Email:

smallgrants@adferiad.org

Am y Prosiect

Mae’r Cynllun Grant Bach yn gweithredu yng Ngwent. Mae’n cynnig amrywiaeth eang o grantiau gan; eitemau nwyddau gwyn i wersi gyrru i dorri i ffwrdd i gyrsiau. Mae’r amrywiaeth eang o grantiau yn ein galluogi i gyrraedd mwy o ofalwyr i gefnogi. Gall gofalwyr eu hunain wneud cais amdano sy’n rhoi hyder ac annibyniaeth i ofalwyr.

Rydym yn darparu cefnogaeth i bob gofalwr di-dâl fel:

 • Gofalwyr ifanc
 • Rhiant Ofalwyr
 • Gofalwyr Partner
 • Gofalwyr Sibling
 • Gofalwyr Cyfaill

Cymorth drwy grantiau bach a ddarperir yn uniongyrchol i’r gofalwr.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

 • Grantiau a ddarperir yn uniongyrchol i ofalwyr di-dâl
 • Hunan-gais yn rhoi annibyniaeth i ofalwyr di-dâl
 • Cyfeirio at lwybrau cymorth eraill i ddiwallu anghenion penodol
 • Cyfeirio at hwb Gofalwyr Gwent
 • Cyfeiriadau at awdurdodau lleol yng Ngwent

Canllawiau Allweddol

 • Uchafswm o £700 yn ystod cyfnod o 12 is ac unrhyw 2 gategori gwahanol fesul cartref neu rhwng yr holl Ofalwyr sy’n gofalu am yr un person yn ddi-hid o fle maent yn byw.
 • Er mwyn osgoi cael eich siomi, cyn gwned cais, darllenwch y ddogfen ganllaw yma

Y pedwar categori Grant Bach yw:

 • Mynediad i Ofalwyr – uchafswm o £250 a £500 ar gyfer gwersi gyrru yn unig 

Nod Mynediad i Ofalwyr yw cael gwared ar rai o’r rhwystrau sy’n gysylltiedig â thrafnidiaeth i fyw bywyd llawn ac annibynnol a allai fod wedi’u gosod ar berson gan ei rôl ofalu. Er enghraifft, gellid defnyddio’r grant tuag at gost gwersi gyrru.

 • Hanfodion Gofalwyr – dyfarniad o uchafswm £300

Gall gofalwyr yng Ngwent wneud cais am grantiau bach o hyd at £300 tuag at gost UN darn o offer cartref a fydd o fudd iddynt yn eu rôl ofalu.

 • Sgiliau Gofalwyr – dyfarniad o uchafswm £300

Mae’r grantiau hyn ar gyfer dysgu sgiliau newydd a all helpu gyda’r rôl ofalu, helpu gofalwyr i ddychwelyd i’r gwaith neu i gael diddordeb/hobi newydd y tu allan i’r rôl ofalu.

 • Seibiant Gofalwyr – uchafswm dyfarniad o £300

Mae’r grant bach ‘Seibiant’ wedi’i gynllunio i roi seibiant/seibiant i ofalwyr yng Ngwent o’u rôl ofalu.

Cliciwch yma i wneud cais

Mae Cynllun Grant Bach Gofalwyr Gwent yn cael ei ariannu gan y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent.

Proses Atgyfeirio

Yn Agored i bob Gofalwr Di-Dal yng Ngwent. Atgyfeirio agored, gan gynnwys hunangyfeiriadau.

Adnoddau

Type
Name
Tags