Gwasanaeth Rhyddhau Allgymorth Cymunedol

Sir:

Sir Benfro

Manylion cyswllt

Am y prosiect

Mae’r Gwasanaeth Rhyddhau Ysbyty Gofalwyr a Rhyddhau Allgymorth Cymunedol yn darparu cymorth i ofalwyr di-dâl pan mae’r unigolyn sy’n derbyn gofal yn yr ysbyty.

Mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys:

  • Cymorth gydag Asesiadau Gofalwyr
  • Cymorth gyda Chynllunio Rhyddhau
  • Cymorth gyda Chyfeirio ac Atgyfeiriadau am gymorth pellach
  • Cymorth i hyfforddi staff ysbytai mewn ymwybyddiaeth ofalwyr.