Gwasanaeth Cymorth Tenantiaeth Powys 16+

Sir:

Powys

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener (apwyntiadau ar gael ar ôl 5pm drwy drefniant)

 

Am y Prosiect

Mae Gwasanaeth Cymorth Tenantiaeth Powys 16+ yn helpu pobl ifanc dros 16 oed sy’n gadael gofal yr awdurdod lleol i fyw’n annibynnol.

Gall y tîm gefnogi’r bobl ifanc sydd â sgiliau fel cyllidebu, budd-daliadau, cynnal tenantiaeth, coginio, ac unrhyw sgiliau bywyd y mae’r person ifanc yn teimlo bod angen cymorth arnynt.

Gall y tîm hefyd gefnogi’r person ifanc drwy fynd gyda nhw i apwyntiadau, fel gyda’r ganolfan waith

Proses Atgyfeirio

Cyfeiriad gan y Gwasanaethau Plant drwy’r tîm gofal.