Gofalwyr Sir Fynwy

Sir:

Sir Fynwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Iau 9-5

Am y prosiect

Yn darparu gwasanaeth allymestyn hyblyg ar draws Sir Fynwy ar gyfer gofalwyr yr oedolion hynny sydd ag afiechyd meddwl; yn caniatáu gofalwyr i ddatblygu sgiliau a hyder i ofalu a’u helpu i gael eu bywydau eu hunain. Mae’r cymorth sydd yn cael ei gynnig yn cynnwys:
• Gwybodaeth a Chyngor
• Help i gael Asesiad Gofalwyr
• Atgyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth
• Cyfleoedd seibiant
• Cymorth eirioli
• Cymorth emosiynol
• Grŵp Gofalwyr
• Mynediad i gyfleoedd hyfforddi

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Holl ofalwyr unigolion sy’n 16+ gyda diagnosis iechyd meddwl. Proses atgyfeirio agored. Atgyfeiriadau yn cael eu derbyn gan Ofal Cynradd ac Eilaidd, hunan-atgyfeiriadau, teulu, gwasanaethau cymdeithasol