Gofalwyr Blaenau Gwent

Sir:

Blaenau Gwent

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Mercher

Email:

Blaenaugwent.carers@adferiad.org

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth i ofalwyr di-dâl yn ardal Blaenau Gwent sydd yn cael trafferth gyda’r argyfwng costau byw a’n profi caledi ariannol.

Mae staff yn medru cynnig cyngor a chymorth gyda:

  • Ceisiadau am Grantiau
  • Rheoli cyllideb
  • Gofalu am les
  • Pendantrwydd ac Eiriolaeth
  • Deall eich hawliau fel gofalwr
  • Cynllunio ar gyfer argyfyngau
  • Ysgrifennu CV

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Yr holl ofalwyr di-dâl
Proses atgyfeirio agored a’n cynnwys hunan-atgyfeiriadau