Godwin Hall

Sir:

Blaenau Gwent

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun i Ddydd Iau 9.30 – 4.30

Am y prosiect

Mae Canolfan Adnoddau Adferiad yn Llanhilleth yn darparu gwasanaeth i unigolion i gynnal eu hiechyd meddwl a’u lles, yn eu cynorthwyo gyda’u hadferiad ac adsefydlu drwy ddarparu ystod o weithgareddau pwrpasol yn y Ganolfan ac annog unigolion i fanteisio ar y cyfleoedd sydd yn bodoli o fewn y gymuned.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Unigolion sydd â phroblem iechyd meddwl
Atgyfeiriadau agored, Gofal Cynradd ac Uwchradd, hunan-atgyfeiriadau, teulu