DOMINO

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

0300 790 4044, 0300 790 4022

Email:

SWANSEA@newidcymru.co.uk, NPT@newidcymru.co.uk

Am y Prosiect

Mae DOMINO yn darparu amrywiaeth o weithgareddau hamdden, therapïau canmoliaethus a dosbarthiadau cerddoriaeth a chelf mewn amgylchedd cefnogol hamddenol.

  • Teithiau cerdded strwythuredig
  • Rhandiroedd a garddio
  • Celf a chrefft
  • Dosbarthiadau cerddoriaeth
  • Cwis wythnosol
  • Aciwbigo Clust
  • Tripiau/diwrnodau allan

Pobl 18 oed a hŷn sydd wedi cael neu wedi cael eu heffeithio gan ddefnyddwyr gwasanaeth sydd eisiau dysgu sgiliau newydd

Aelodau teulu a gofalwyr

Proses Atgyfeirio

Pobl 18 oed a hŷn sydd wedi cael neu wedi cael eu heffeithio gan ddefnyddwyr gwasanaeth sydd eisiau dysgu sgiliau newydd

Aelodau teulu a gofalwyr