Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr (SUCPO)

Sir:

Abertawe

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Gwen 9am – 5pm

Am y prosiect

Mae’r Gwasanaeth yn ceisio ymrymuso defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd â phrofiad o wasanaethau iechyd meddwl, drwy roi’r cyfle iddynt gymryd rhan bwrpasol yn y gwaith o ddatblygu, dylunio a darparu gwasanaethau ar draws Abertawe.
Rydym am sicrhau bod y sawl sydd yn defnyddio ein gwasanaethau iechyd meddwl yn meddu ar lais.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Byw yn Abertawe
18+
Yn meddu ar brofiad byw o ddefnyddio gwasanaethau iechyd meddwl yn y tair blynedd ddiwethaf.
Yn ofalwr neu’n aelod teulu ar gyfer unrhyw un sydd yn defnyddio, neu wedi defnyddio’r gwasanaethau yma yn y tair blynedd ddiwethaf.