Cynnal

Sir:

Manylion cyswllt

Cyfeiriad:

E-bost: wynfordellisowen@adferiad.org

Ffôn. 07796464045

Adnoddau

Ynglŷn â'r gwasanaeth hwn: Mae CYNNAL yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol sydd yn cael ei gynnig i Glerigion/Gweinidogion/Gweithwyr Cristnogol a’u teuluoedd yn rhad ac am ddim ar hyd a lled Cymru. Mae CYNNAL yn delio â phob math o broblemau ac yn dilyn trywydd cyfannol a fydd yn mynd i’r afael â'r rhyngweithio sydd rhwng y meddwl, y corff a’r enaid. Mae’r gwasanaeth yn cydnabod dimensiwn ysbrydol bywyd, ac os yn briodol, yn cyfeirio pobl ymhellach tuag at arweiniad ysbrydol arall. Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu naill ai yn Gymraeg neu Saesneg.