Cymorth i Deuluoedd Sir Fynwy

Sir:

Sir Fynwy

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Iau 9-3pm

Am y prosiect

Mae gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd Sir Fynwy yn ceisio cefnogi unrhyw aelod o deulu neu ofalwr person sydd yn delio ag afiechyd meddwl. Mae amcanion y prosiect yn cynnwys:

  • Cefnogi gofalwyr ac aelodau teulu er mwyn rhannu dealltwriaeth o’r materion sydd yn ymwneud ag iechyd meddwl a’r effaith y mae hyn yn medru ei gael ar bawb
  • Darparu’r teclynnau iddynt er mwyn eu helpu i reoli iechyd meddwl y person y maent yn gofalu amdano.
  • Rhoi gwybodaeth i bobl a fydd yn eu helpu i ddelio a llywio’r system iechyd meddwl.
  • Gwella’r cyfathrebu rhwng aelodau teulu, yn eu caniatáu i fynegi ystod o emosiynau a cheisiadau mewn modd diogel ac adeiladol, gan gynnwys gofyn am yr hyn yr ydych angen a’n cael sgyrsiau anodd.
  • Sicrhau bod Gofalwyr Sy’n Oedolion Ifanc yn parhau i dderbyn cymorth unwaith eu bod yn gadael y gwasanaeth Gofalwyr Ifanc
  • Nodi amcanion a dyheadau’r gofalwr a’r person sydd yn derbyn y gofal.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc y bobl hynny sydd â chyflwr iechyd meddwl.
Proses atgyfeirio agored a’n cynnwys Gofal Cynradd ac Eilaidd. Tîm Gofalwyr Ifanc.