Cymorth i Deuluoedd Gwledig Conwy

Sir:

Conwy

Manylion cyswllt

Am y prosiect

Mae Cymorth i Deuluoedd Gwledig Conwy yn darparu gwasanaeth allgymorth hyblyg ar draws Conwy i ofalwyr oedolion sydd â salwch iechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth yn galluogi gofalwyr i ddatblygu eu sgiliau gofalu a’u hyder, gan eu helpu i fyw’n annibynnol a chael bywyd eu hunain.

Mae’r gefnogaeth sydd ar gael yn cynnwys:

  • Cefnogaeth i gwblhau Asesiadau Gofalwyr ar ran yr Awdurdod Lleol
  • Cyfeirio at ffynonellau cymorth eraill
  • Cyfleoedd ar gyfer seibiant
  • Cefnogaeth eiriolaeth
  • Mynediad i Grŵp Gofalwyr
  • Mynediad i gyfleoedd hyfforddi
  • Cyngor a Gwybodaeth