Clic

Sir:

Cymru Gyfan

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

8yb – 10yh

Cyfeiriad:

Gwefan MHUK

Am y Prosiect

Mae Clic yn gymuned ar-lein ddiogel sy’n ceisio lleihau’r unigrwydd y mae pobl ag iechyd meddwl gwael yn ei brofi. Mae’n darparu mynediad at gymorth cymheiriaid mewn amgylchedd diogel wedi’i gymedroli, yn ogystal â wybodaeth, offer, awgrymiadau ac adnoddau iechyd meddwl llu i helpu pobl i helpu eu hunain, yn ogystal â’u gofalwyr, eu teulu a’u ffrindiau. Mae mynediad i’r platfform yn 24/7, ond dim ond rhwng 8yb a 10yh y mae nodweddion cymorth cymheiriaid cymedrol ar gael bob dydd.

Am ragor o wybodaeth, gweler cynnwys ein gwefan MHUK