Cylchedd o Gymorth ac Atebolrwydd

Sir:

Cymru

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Yn hyblyg fel bo’r angen

Am y prosiect

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei reoli gan Adferiad gyda St Giles ar is-gontract er mwyn ei ddarparu yn Ne Cymru.

Mae ‘Cylchedd o Gymorth ac Atebolrwydd’ (Circles) yn darparu dulliau o weithio cymunedol tuag at gynorthwyo a rheoli pobl sydd yn byw yn y gymuned ag ymddygiad rhywiol niweidiol.

Mae Adferiad yn darparu’r gwasanaeth hwn ar draws Cymru drwy grwpiau o wirfoddolwyr ac fel rhan o grŵp MAPPA mwy.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Atgyfeiriad o’r Gwasanaeth Prawf