Champions House

Sir:

Wrecsam

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9am 5pm Dydd Llun-dydd Gwener

Ffôn:

01978367030

Am y prosiect

Mae Champions House yn Hyb Cyflenwi Adferiad yn Wrecsam, sydd yn gweithio gyda darparwyr gwasanaeth Adferiad eraill a darparwyr gwasanaeth eraill. Mae Champions House yn cynnig amgylchedd actif, a chefnogol ar gyfer y bobl sydd wedi profi problemau caethiwed a/neu iechyd meddwl ond nawr yn sefydlog a’n ceisio symud ymlaen gyda’u hadferiad.
Mae’r prosiect yn darparu cymuned lle y mae pawb yn helpu ei gilydd, lle y mae pawb yn disgwyl tuag at ddyfodol heb gaethiwed a’n gwella eu lles meddwl. Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau, gweithgareddau grŵp a digwyddiadau drwy’r wythnos er mwyn helpu adeiladu cyfalaf adferiad.

Mae Champions House hefyd yn sylfaen ar gyfer gwasanaethau eraill Adferiad gan gynnwys gwasanaethau cwnsela CAMFA a PARABL, CYFLE CYMRU, CANIAD, WOTS WHPP,PRISON LINK IN REACH

Champions House
9-11 Heol Parc Grove
Wrecsam
LL127AA
01978367030

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Nid ydym yn derbyn atgyfeiriadau. Mae mwy o wybodaeth am weithgareddau ar gael drwy ffonio 01978367030