Gwasanaeth Noddfa Ceredigion

Sir:

Ceredigion

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

5pm – 2am (Dydd Iau/Gwen/Sadwrn/Sul)

Ffôn:

01970 629 897

Am y prosiect

Mae’r Noddfa yn wasanaeth y tu hwnt i oriau swyddfa sydd yn cynnig cymorth ymarferol a therapiwtig, holistaidd ac sydd yn canoli ar y person, a hynny i unigolion sydd mewn risg o argyfwng iechyd meddwl yng Ngheredigion.
Mae’r gwasanaeth wedi ei osod mewn awyrgylch sydd yn groesawgar ac yn gartrefol, gyda lolfa, cegin/lle bwyta, cawod a chyfleusterau golchi dillad. Mae yna fannau preifat at gyfer y sawl sydd angen amser tawel a/neu gymorth 1:2:1.
Mae’r Noddfa yn ceisio lleihau’r nifer sydd yn mynd i’r ysbyty a’r risg o niwed i bobl yn eu cartrefi. Mae diogelwch a lles unigolion yn cael eu hasesu’n llawn cyn dychwelyd adref, gydag atgyfeiriadau i wasanaethau eraill fel sydd yn briodol.
Rydym yn medru cynnig cymorth i bobl sydd yn 17 mlwydd oed, 9 mis a’n hŷn yng Ngheredigion sydd yn profi: –

  • Trafferthion neu bryderon sydd yn ymwneud gyda phandemig y coronafeirws
  • Straen a/neu orbryder
  • Hwyl isel
  • Trafferthion ariannol
  • Trafferthion ag unigrwydd, arwahanrwydd a phryderon am deulu neu berthynas ag eraill
  • Yn dioddef cam-drin yn y cartref
  • Dirywiad iechyd meddwl yn sgil ystod o ffactorau

Rhif Cyswllt Noddfa Ceredigion: 01970 629 897

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Mae’r Noddfa nawr ar agor i bobl sydd yn atgyfeirio eu hunain. Os hoffech gael mynediad at y gwasanaeth, cysylltwch gyda ni’n uniongyrchol ar: 01970 629 897

Os ydych yn weithiwr proffesiynol ac yn dymuno gwneud atgyfeiriad ar ran unigolyn, yna cliciwch yma.