Canolfan Adnoddau Dinbych-y-pysgod (TRI)

Sir:

Sir Benfro

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 9-5

Ffôn:

01834 844177

Email:

tri@hafal.org

Am y prosiect

Mae’r prosiect Canolfan Adnoddau Dinbych-y-pysgod yn ganolfan adnoddau a gweithgareddau, gyda chyfleuster galw heibio. At hyn, mae’r fenter yn hwyluso grwpiau gweithgareddau allymestyn yn y gymuned. Mae’r Ganolfan yn anelu i ddarparu ystod o weithgareddau a chyrsiau, gan gynnwys cymorth ymarferol ac emosiynol i ddefnyddwyr gwasanaeth gan staff Adferiad a’u cymheiriaid. Mae’r ganolfan adnoddau hefyd yn cefnogi pobl i dderbyn cymorth ar gyfer eu hanghenion bob dydd drwy wahodd siaradwyr gwadd a’n ffurfio cysylltiadau gyda gwasanaethau yn y gymuned.

St. Asaph
Heol Trafalgar
DINBYCH-Y-PYSGOD SA70 7DN
Ffôn: 01834 844177
E-bost: tri@hafal.org

Cysylltwch gyda Bryony Coates-Rees, Cydlynydd Prosiect
E-bost: bryony.coates-rees@adferiad.org

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Unrhyw un sydd yn cefnogi rhywun sydd â phroblem Iechyd Meddwl – Hunan-atgyfeiriadau/atgyfeiriadau proffesiynol gan Feddygon Teulu, Timau Iechyd Meddwl Cymunedol a gwasanaethau’r Trydydd Sector

Adnoddau