Caniad

Sir:

Conwy Gwynedd Sir Ddinbych Sir Fflint Wrecsam Ynys Mon

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

Dydd Llun – Dydd Gwener 9.00 – 5.00

Am y prosiect

Nod Caniad yw sicrhau iechyd a lles gwell ar gyfer y defnyddwyr gwasanaeth gofalwyr a’u cymunedau drwy greu partneriaeth effeithiol rhwng defnyddwyr gwasanaeth, darparwyr gwasanaeth a chomisiynwyr ar draws Gogledd Cymru.

Mae Caniad yn cyfrannu at ddarparu cydraddoldeb mewn gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru drwy ganiatáu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i chwarae rhan lawn yn y broses o gynllunio, comisiynu, dylunio, cyflenwi a gwerthuso’r gwasaanethau.

Bydd Caniad, gyda chyfraniad defnyddwyr gwasanaeth, yn gwella ansawdd gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru drwy ganiatáu defnyddwyr gwasanaeth i gyfrannu at wella gwasanaethau ar draws Gogledd Cymru drwy ganiatáu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i chwarae rhan lawn yn y broses o gynllunio, comisiynu, dylunio, cyflenwi a gwerthuso’r gwasaanethau.

Cymhwysedd / Proses Atgyfeirio

Profiad o gamddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl neu fel gofalwr/aelod teulu.