Allgymorth i’r Teulu

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb – 5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

Abertawe: 0300 790 4044, NPT: 0300 790 4022

Email:

SWANSEA@newidcymru.co.uk, NPT@newidcymru.co.uk

Darparu cymorth allgymorth arbenigol i wella a datblygu perthnasoedd a chanlyniadau i’r teulu cyfan.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Nodi a datblygu cynlluniau gofal i ddiwallu anghenion a nodwyd gan rieni/gofalwyr.
  • Adnabod a chysylltu â gwasanaethau priodol i ddiwallu anghenion a nodwyd.
  • Gweithio gyda Rhieni/Gofalwyr i leihau niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol a chyffuriau.
  • Hyrwyddo ymwybyddiaeth iechyd i unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaeth.
  • Gweithio mewn partneriaethau gydag asiantaethau ymroddedig i ddarparu cefnogaeth a chymorth cyfannol.
  • Rydym yn gweithio gydag asiantaethau fel Gwasanaethau Cymdeithasol, CAFCASS, Gweithwyr Iechyd Proffesiynol, Gwasanaethau yn y Gymuned, Tai, G.P, Antenatal, Blynyddoedd Dysgu Cynnar a gwasanaethau priodol eraill sy’n gweithio gyda theuluoedd.