Allgymorth Cymunedol

Sir:

Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt

Amseroedd agor:

9yb-5yp Dydd Llun – Dydd Gwener

Ffôn:

0300 790 4044, 0300 790 4022

Email:

SWANSEA@newidcymru.co.uk, NPT@newidcymru.co.uk

Am y Prosiect

Rydym yn sicrhau bod gwasanaeth cynhwysol ar gael i bawb a chefnogi unigolion i gymryd rhan mewn gwasanaethau ar gyfer cymorth parhaus.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth gyda:

  • Helpu unigolion gyda’u defnydd o sylweddau
  • Gwella sgiliau cymdeithasol a domestig.
  • Cymorth emosiynol a chymorth i gael mynediad at wasanaethau cymunedol lleol fel tai, gwasanaethau iechyd a chwnsela.
  • Cyfeirio at gefnogaeth haen 3 ac haen 4, rhagnodi OST ac adsefydlu preswyl
  • Cysylltu â darparwyr gwasanaethau eraill fel timau Iechyd Meddwl Cymunedol, meddygon teulu, a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol eraill. Gwasanaeth prawf, Gwasanaethau Cymdeithasol, Cynghorwyr Lles a Gwasanaethau Cyfreithiol
  • Cael mynediad i gyfleoedd hyfforddiant, addysg a chyflogaeth
  • Cyflawni lefelau annibyniaeth a gwell hunanofal ac i helpu i leddfu unigedd cymdeithasol
  • Cludiant i ddefnyddwyr gwasanaeth gael mynediad i apwyntiadau

Proses Atgyfeirio

Unrhyw berson 18 oed a hŷn sydd angen cymorth gyda Chyffuriau a/neu Alcohol yn Abertawe neu Chastell-Nedd Port Talbot