Trin Hyder Caerffili

Sir:

Caerffili

Manylion cyswllt

Am y prosiect

Mae Trin Hyder yn darparu cymorth i unigolion i’w helpu i gynnal eu hiechyd meddwl a’u lles trwy weithgareddau garddio. Mae’r gwasanaeth yn cynorthwyo gyda adferiad a hadsefydlu unigolion drwy ddarparu ystod o weithgareddau ystyrlon yn y rhandir, gan gynnwys sgiliau garddwriaethol a gwaith coed.